Kagera uHTTP Daemon
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

kuhttpd.c 58 KiB

7 år sedan
7 år sedan
7 år sedan
7 år sedan
7 år sedan
7 år sedan
7 år sedan
7 år sedan
7 år sedan
7 år sedan
7 år sedan
7 år sedan
7 år sedan
7 år sedan

 1. /**
 2. * @PROJECT Kagera uHTTP Daemon
 3. * @COPYRIGHT See COPYING in the top level directory
 4. * @FILE kuhttpd.c
 5. * @PURPOSE HTTP Server
 6. * @DEVELOPERS Eric Bishop <eric@gargoyle-router.com>
 7. * Rafal Kupiec <belliash@asiotec.eu.org>
 8. * Jef Poskanzer <jef@acme.com>
 9. */
 10. #include <unistd.h>
 11. #include <stdlib.h>
 12. #include <stdarg.h>
 13. #include <stdio.h>
 14. #include <string.h>
 15. #include <syslog.h>
 16. #include <limits.h>
 17. #include <sys/param.h>
 18. #include <sys/types.h>
 19. #include <sys/stat.h>
 20. #include <sys/mman.h>
 21. #include <time.h>
 22. #include <pwd.h>
 23. #include <errno.h>
 24. #include <fcntl.h>
 25. #include <signal.h>
 26. #include <ctype.h>
 27. #include <sys/wait.h>
 28. #include <sys/socket.h>
 29. #include <netinet/in.h>
 30. #include <netinet/tcp.h>
 31. #include <arpa/inet.h>
 32. #include <netdb.h>
 33. #include <dirent.h>
 34. #include <cyassl/openssl/ssl.h>
 35. #include <cyassl/openssl/err.h>
 36. #include <cyassl/error.h>
 37. #ifdef CROSS_BUILD
 38. #include <cyassl/cyassl_error.h>
 39. #endif
 40. #include "kuhttpd.h"
 41. #include "dateparse.h"
 42. #include "match.h"
 43. #include "mime_enc.h"
 44. #include "mime_typ.h"
 45. static void add_headers(int s, char* title, char* extra_header, char* me, char* mt, off_t b, time_t mod) {
 46. time_t now;
 47. char timebuf[100];
 48. char buf[10000];
 49. int buflen;
 50. const char* rfc1123_fmt = "%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT";
 51. status = s;
 52. bytes = b;
 53. make_log_entry();
 54. start_response();
 55. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "%s %d %s\015\012", protocol, status, title);
 56. add_to_response(buf, buflen);
 57. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "Server: %s\015\012", SERVER_SOFTWARE);
 58. add_to_response(buf, buflen);
 59. now = time((time_t*) 0);
 60. (void) strftime(timebuf, sizeof(timebuf), rfc1123_fmt, gmtime(&now));
 61. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "Date: %s\015\012", timebuf);
 62. add_to_response(buf, buflen);
 63. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "Expires: %s\015\012", timebuf);
 64. add_to_response(buf, buflen);
 65. if(mod != (time_t) -1) {
 66. (void) strftime(timebuf, sizeof(timebuf), rfc1123_fmt, gmtime(&mod));
 67. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "Last-Modified: %s\015\012", timebuf);
 68. add_to_response(buf, buflen);
 69. }
 70. if(extra_header != (char*) 0 && extra_header[0] != '\0') {
 71. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "%s\015\012", extra_header);
 72. add_to_response(buf, buflen);
 73. }
 74. if(me != (char*) 0 && me[0] != '\0') {
 75. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "Content-Encoding: %s\015\012", me);
 76. add_to_response(buf, buflen);
 77. }
 78. if(mt != (char*) 0 && mt[0] != '\0') {
 79. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "Content-Type: %s\015\012", mt);
 80. add_to_response(buf, buflen);
 81. }
 82. if(bytes >= 0) {
 83. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "Content-Length: %lld\015\012", (long long int) bytes);
 84. add_to_response(buf, buflen);
 85. }
 86. if(p3p != (char*) 0 && p3p[0] != '\0') {
 87. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "P3P: %s\015\012", p3p);
 88. add_to_response(buf, buflen);
 89. }
 90. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "\015\012");
 91. add_to_response(buf, buflen);
 92. }
 93. static void add_to_buf(char** bufP, size_t* bufsizeP, size_t* buflenP, char* str, size_t len) {
 94. if(*bufsizeP == 0) {
 95. *bufsizeP = len + 500;
 96. *buflenP = 0;
 97. *bufP = (char*) e_malloc(*bufsizeP);
 98. } else if(*buflenP + len >= *bufsizeP) {
 99. *bufsizeP = *buflenP + len + 500;
 100. *bufP = (char*) e_realloc((void*) *bufP, *bufsizeP);
 101. }
 102. (void) memmove(&((*bufP)[*buflenP]), str, len);
 103. *buflenP += len;
 104. (*bufP)[*buflenP] = '\0';
 105. }
 106. static void add_to_request(char* str, size_t len) {
 107. add_to_buf(&request, &request_size, &request_len, str, len);
 108. }
 109. static void add_to_response(char* str, size_t len) {
 110. add_to_buf(&response, &response_size, &response_len, str, len);
 111. }
 112. static void auth_check(char* dirname, int is_ssl) {
 113. char authpath[10000];
 114. char realmName[500];
 115. struct stat sb;
 116. char authinfo[500];
 117. char* authpass;
 118. char* colon;
 119. static char line[10000];
 120. int l;
 121. FILE* fp;
 122. char* cryp;
 123. if(dirname[strlen(dirname) - 1] == '/') {
 124. (void) snprintf(authpath, sizeof(authpath), "%s%s", dirname, AUTH_FILE);
 125. } else {
 126. (void) snprintf(authpath, sizeof(authpath), "%s/%s", dirname, AUTH_FILE);
 127. }
 128. if(stat(authpath, &sb) < 0) {
 129. if(defaultRealmName == NULL || defaultRealmPasswordFile == NULL) {
 130. return;
 131. } else {
 132. snprintf(authpath, sizeof(authpath), "%s", defaultRealmPasswordFile);
 133. }
 134. }
 135. if(strcmp(authpath, defaultRealmPasswordFile) == 0) {
 136. snprintf(realmName, sizeof(realmName), "%s", defaultRealmName);
 137. } else {
 138. snprintf(realmName, sizeof(realmName), "%s", dirname);
 139. }
 140. if(authorization == (char*) 0) {
 141. send_authenticate(realmName, is_ssl);
 142. }
 143. if(strncmp(authorization, "Basic ", 6) != 0) {
 144. send_authenticate(realmName, is_ssl);
 145. }
 146. l = b64_decode(&(authorization[6]), (unsigned char*) authinfo, sizeof(authinfo) - 1);
 147. authinfo[l] = '\0';
 148. authpass = strchr(authinfo, ':');
 149. if(authpass == (char*) 0) {
 150. send_authenticate(realmName, is_ssl);
 151. }
 152. *authpass++ = '\0';
 153. colon = strchr(authpass, ':');
 154. if(colon != (char*) 0) {
 155. *colon = '\0';
 156. }
 157. fp = fopen(authpath, "r");
 158. if(fp == (FILE*) 0) {
 159. syslog(LOG_ERR, "%.80s auth file %.80s could not be opened - %m", ntoa(&client_addr), authpath);
 160. send_error(403, "Forbidden", "", "File is protected.", is_ssl);
 161. }
 162. while(fgets(line, sizeof(line), fp) != (char*) 0) {
 163. l = strlen(line);
 164. if(line[l - 1] == '\n') {
 165. line[l - 1] = '\0';
 166. }
 167. cryp = strchr(line, ':');
 168. if(cryp == (char*) 0) {
 169. continue;
 170. }
 171. *cryp++ = '\0';
 172. if(strcmp(line, authinfo) == 0) {
 173. (void) fclose(fp);
 174. if(strcmp(crypt(authpass, cryp), cryp) == 0) {
 175. remoteuser = line;
 176. return;
 177. } else {
 178. send_authenticate(realmName, is_ssl);
 179. }
 180. }
 181. }
 182. (void) fclose(fp);
 183. send_authenticate(realmName, is_ssl);
 184. }
 185. static int b64_decode(const char* str, unsigned char* space, int size) {
 186. const char* cp;
 187. int space_idx, phase;
 188. int d, prev_d = 0;
 189. unsigned char c;
 190. space_idx = 0;
 191. phase = 0;
 192. for(cp = str; *cp != '\0'; ++cp) {
 193. d = b64_decode_table[(int) *cp];
 194. if(d != -1) {
 195. switch(phase) {
 196. case 0:
 197. ++phase;
 198. break;
 199. case 1:
 200. c = ((prev_d << 2) | ((d & 0x30) >> 4));
 201. if(space_idx < size) {
 202. space[space_idx++] = c;
 203. }
 204. ++phase;
 205. break;
 206. case 2:
 207. c = (((prev_d & 0xf) << 4) | ((d & 0x3c) >> 2));
 208. if(space_idx < size) {
 209. space[space_idx++] = c;
 210. }
 211. ++phase;
 212. break;
 213. case 3:
 214. c = (((prev_d & 0x03) << 6) | d);
 215. if(space_idx < size) {
 216. space[space_idx++] = c;
 217. }
 218. phase = 0;
 219. break;
 220. }
 221. prev_d = d;
 222. }
 223. }
 224. return space_idx;
 225. }
 226. static char* build_env(char* fmt, char* arg) {
 227. char* cp;
 228. int size;
 229. static char* buf;
 230. static int maxbuf = 0;
 231. size = strlen(fmt) + strlen(arg);
 232. if(size > maxbuf) {
 233. if(maxbuf == 0) {
 234. maxbuf = MAX(200, size + 100);
 235. buf = (char*) e_malloc(maxbuf);
 236. } else {
 237. maxbuf = MAX(maxbuf * 2, size * 5 / 4);
 238. buf = (char*) e_realloc((void*) buf, maxbuf);
 239. }
 240. }
 241. (void) snprintf(buf, maxbuf, fmt, arg);
 242. cp = e_strdup(buf);
 243. return cp;
 244. }
 245. static void cgi_interpose_input(int wfd, int is_ssl) {
 246. size_t c;
 247. ssize_t r, r2;
 248. char buf[1024];
 249. c = request_len - request_idx;
 250. if(c > 0) {
 251. if(write(wfd, &(request[request_idx]), c) != c) {
 252. return;
 253. }
 254. }
 255. while(c < content_length) {
 256. r = my_read(buf, MIN( sizeof(buf), content_length - c), is_ssl);
 257. if(r < 0 && (errno == EINTR || errno == EAGAIN)) {
 258. sleep(1);
 259. continue;
 260. }
 261. if(r <= 0) {
 262. return;
 263. }
 264. for(;;) {
 265. r2 = write(wfd, buf, r);
 266. if(r2 < 0 && (errno == EINTR || errno == EAGAIN)) {
 267. sleep(1);
 268. continue;
 269. }
 270. if(r2 != r) {
 271. return;
 272. }
 273. break;
 274. }
 275. c += r;
 276. }
 277. post_post_garbage_hack(is_ssl);
 278. }
 279. static void cgi_interpose_output(int rfd, int parse_headers, int is_ssl) {
 280. ssize_t r, r2;
 281. char buf[1024];
 282. if(!parse_headers) {
 283. char http_head[] = "HTTP/1.0 200 OK\015\012";
 284. (void) my_write(http_head, sizeof(http_head), is_ssl);
 285. } else {
 286. size_t headers_size, headers_len;
 287. char* headers;
 288. char* br;
 289. int status;
 290. char* title;
 291. char* cp;
 292. headers_size = 0;
 293. add_to_buf(&headers, &headers_size, &headers_len, (char*) 0, 0);
 294. for(;;) {
 295. r = read(rfd, buf, sizeof(buf));
 296. if(r < 0 && (errno == EINTR || errno == EAGAIN)) {
 297. sleep(1);
 298. continue;
 299. }
 300. if(r <= 0) {
 301. br = &(headers[headers_len]);
 302. break;
 303. }
 304. add_to_buf(&headers, &headers_size, &headers_len, buf, r);
 305. if((br = strstr(headers, "\015\012\015\012")) != (char*) 0 || (br = strstr(headers, "\012\012")) != (char*) 0) {
 306. break;
 307. }
 308. }
 309. if(headers[0] == '\0') {
 310. return;
 311. }
 312. status = 200;
 313. if((cp = strstr(headers, "Status:")) != (char*) 0 && cp < br && (cp == headers || *(cp-1) == '\012')) {
 314. cp += 7;
 315. cp += strspn(cp, " \t");
 316. status = atoi(cp);
 317. }
 318. if((cp = strstr(headers, "Location:")) != (char*) 0 && cp < br && (cp == headers || *(cp-1) == '\012')) {
 319. status = 302;
 320. }
 321. switch(status) {
 322. case 200:
 323. title = "OK";
 324. break;
 325. case 302:
 326. title = "Found";
 327. break;
 328. case 304:
 329. title = "Not Modified";
 330. break;
 331. case 400:
 332. title = "Bad Request";
 333. break;
 334. case 401:
 335. title = "Unauthorized";
 336. break;
 337. case 403:
 338. title = "Forbidden";
 339. break;
 340. case 404:
 341. title = "Not Found";
 342. break;
 343. case 408:
 344. title = "Request Timeout";
 345. break;
 346. case 500:
 347. title = "Internal Error";
 348. break;
 349. case 501:
 350. title = "Not Implemented";
 351. break;
 352. case 503:
 353. title = "Service Temporarily Overloaded";
 354. break;
 355. default:
 356. title = "Something";
 357. break;
 358. }
 359. (void) snprintf(buf, sizeof(buf), "HTTP/1.0 %d %s\015\012", status, title);
 360. (void) my_write(buf, strlen(buf), is_ssl);
 361. if(strstr(headers, "Server:") == NULL) {
 362. char line[200];
 363. sprintf(line, "Server: %s\015\012", SERVER_SOFTWARE);
 364. (void) my_write(line, strlen(line), is_ssl);
 365. }
 366. if(strstr(headers, "Date:") == NULL) {
 367. char line[200];
 368. char timebuf[100];
 369. time_t now = time((time_t*) 0);
 370. const char* rfc1123_fmt = "%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT";
 371. (void) strftime(timebuf, sizeof(timebuf), rfc1123_fmt, gmtime(&now));
 372. sprintf(line, "Date: %s\015\012", timebuf);
 373. (void) my_write(line, strlen(line), is_ssl);
 374. if(strstr(headers, "Expires:") == NULL) {
 375. sprintf(line, "Expires: %s\015\012", timebuf);
 376. (void) my_write(line, strlen(line), is_ssl);
 377. }
 378. } else if(strstr(headers, "Expires:") == NULL) {
 379. char* line = "Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT\015\012";
 380. (void) my_write(line, strlen(line), is_ssl);
 381. }
 382. (void) my_write(headers, headers_len, is_ssl);
 383. }
 384. for(;;) {
 385. r = read(rfd, buf, sizeof(buf));
 386. if(r < 0 && (errno == EINTR || errno == EAGAIN)) {
 387. sleep(1);
 388. continue;
 389. }
 390. if(r <= 0) {
 391. goto done;
 392. }
 393. for(;;) {
 394. r2 = my_write(buf, r, is_ssl);
 395. if(r2 < 0 && (errno == EINTR || errno == EAGAIN)) {
 396. sleep(1);
 397. continue;
 398. }
 399. if(r2 != r) {
 400. goto done;
 401. }
 402. break;
 403. }
 404. }
 405. done:
 406. shutdown(conn_fd, SHUT_WR);
 407. }
 408. static void check_referer(int is_ssl) {
 409. char* cp;
 410. if(url_pattern == (char*) 0) {
 411. return;
 412. }
 413. if(really_check_referer()) {
 414. return;
 415. }
 416. cp = hostname;
 417. if(cp == (char*) 0) {
 418. cp = "";
 419. }
 420. syslog(LOG_INFO, "%.80s non-local referer \"%.80s%.80s\" \"%.80s\"", ntoa(&client_addr), cp, path, referer);
 421. send_error(403, "Forbidden", "", "You must supply a local referer.", is_ssl);
 422. }
 423. static void clear_ndelay(int fd) {
 424. int flags, newflags;
 425. flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
 426. if(flags != -1) {
 427. newflags = flags & ~ (int) O_NDELAY;
 428. if(newflags != flags) {
 429. (void) fcntl(fd, F_SETFL, newflags);
 430. }
 431. }
 432. }
 433. static void de_dotdot(char* file) {
 434. char* cp;
 435. char* cp2;
 436. int l;
 437. while((cp = strstr(file, "//")) != (char*) 0) {
 438. for(cp2 = cp + 2; *cp2 == '/'; ++cp2) {
 439. continue;
 440. }
 441. (void) strcpy(cp + 1, cp2);
 442. }
 443. while(strncmp(file, "./", 2) == 0) {
 444. (void) strcpy(file, file + 2);
 445. }
 446. while((cp = strstr( file, "/./")) != (char*) 0) {
 447. (void) strcpy(cp, cp + 2);
 448. }
 449. for(;;) {
 450. while(strncmp(file, "../", 3) == 0) {
 451. (void) strcpy( file, file + 3 );
 452. }
 453. cp = strstr(file, "/../");
 454. if(cp == (char*) 0) {
 455. break;
 456. }
 457. for(cp2 = cp - 1; cp2 >= file && *cp2 != '/'; --cp2) {
 458. continue;
 459. }
 460. (void) strcpy(cp2 + 1, cp + 4);
 461. }
 462. while((l = strlen(file)) > 3 && strcmp((cp = file + l - 3), "/..") == 0) {
 463. for(cp2 = cp - 1; cp2 >= file && *cp2 != '/'; --cp2) {
 464. continue;
 465. }
 466. if(cp2 < file) {
 467. break;
 468. }
 469. *cp2 = '\0';
 470. }
 471. }
 472. static void do_cgi(int is_ssl, unsigned short conn_port) {
 473. char** argp;
 474. char** envp;
 475. int parse_headers;
 476. char* binary;
 477. char* directory;
 478. if(method != METHOD_GET && method != METHOD_POST) {
 479. send_error(501, "Not Implemented", "", "That method is not implemented for CGI.", is_ssl);
 480. }
 481. if(conn_fd == STDIN_FILENO || conn_fd == STDOUT_FILENO || conn_fd == STDERR_FILENO) {
 482. int newfd = dup2(conn_fd, STDERR_FILENO + 1);
 483. if(newfd >= 0) {
 484. conn_fd = newfd;
 485. }
 486. }
 487. envp = make_envp(is_ssl, conn_port);
 488. argp = make_argp();
 489. if((method == METHOD_POST && request_len > request_idx) || is_ssl) {
 490. int p[2];
 491. int r;
 492. if(pipe(p) < 0) {
 493. send_error(500, "Internal Error", "", "Something unexpected went wrong making a pipe.", is_ssl);
 494. }
 495. r = fork();
 496. if(r < 0) {
 497. send_error(500, "Internal Error", "", "Something unexpected went wrong forking an interposer.", is_ssl);
 498. }
 499. if(r == 0) {
 500. (void) close(p[0]);
 501. cgi_interpose_input(p[1], is_ssl);
 502. exit(0);
 503. }
 504. (void) close(p[1]);
 505. if(p[0] != STDIN_FILENO) {
 506. (void) dup2(p[0], STDIN_FILENO);
 507. (void) close(p[0]);
 508. }
 509. } else {
 510. if(conn_fd != STDIN_FILENO) {
 511. (void) dup2(conn_fd, STDIN_FILENO);
 512. }
 513. }
 514. if(strncmp(argp[0], "nph-", 4) == 0) {
 515. parse_headers = 0;
 516. } else {
 517. parse_headers = 1;
 518. }
 519. if(parse_headers || is_ssl) {
 520. int p[2];
 521. int r;
 522. if(pipe(p) < 0) {
 523. send_error(500, "Internal Error", "", "Something unexpected went wrong making a pipe.", is_ssl);
 524. }
 525. r = fork();
 526. if(r < 0) {
 527. send_error(500, "Internal Error", "", "Something unexpected went wrong forking an interposer.", is_ssl);
 528. }
 529. if(r == 0) {
 530. (void) close(p[1]);
 531. cgi_interpose_output(p[0], parse_headers, is_ssl);
 532. exit(0);
 533. }
 534. (void) close(p[0]);
 535. if(p[1] != STDOUT_FILENO) {
 536. (void) dup2(p[1], STDOUT_FILENO);
 537. }
 538. if(p[1] != STDERR_FILENO) {
 539. (void) dup2(p[1], STDERR_FILENO);
 540. }
 541. if(p[1] != STDOUT_FILENO && p[1] != STDERR_FILENO) {
 542. (void) close(p[1]);
 543. }
 544. } else {
 545. if(conn_fd != STDOUT_FILENO) {
 546. (void) dup2(conn_fd, STDOUT_FILENO);
 547. }
 548. if(conn_fd != STDERR_FILENO) {
 549. (void) dup2(conn_fd, STDERR_FILENO);
 550. }
 551. }
 552. if(logfp != (FILE*) 0) {
 553. (void) fclose(logfp);
 554. }
 555. closelog();
 556. if(nice(CGI_NICE) < 0) { ; }
 557. directory = e_strdup(file);
 558. binary = strrchr(directory, '/');
 559. if(binary == (char*) 0) {
 560. binary = file;
 561. } else {
 562. *binary++ = '\0';
 563. if(chdir(directory) < 0) { ; }
 564. }
 565. (void) signal(SIGPIPE, SIG_DFL);
 566. (void) execve(binary, argp, envp);
 567. send_error(500, "Internal Error", "", "Something unexpected went wrong running a CGI program.", is_ssl);
 568. }
 569. static void do_dir(int is_ssl) {
 570. char buf[10000];
 571. size_t buflen;
 572. char* contents;
 573. size_t contents_size, contents_len;
 574. int n, i;
 575. struct dirent **dl;
 576. char* name_info;
 577. if(pathinfo != (char*) 0) {
 578. send_error(404, "Not Found", "", "File not found.", is_ssl);
 579. }
 580. auth_check(file, is_ssl);
 581. check_referer(is_ssl);
 582. n = scandir(file, &dl, NULL, alphasort);
 583. if(n < 0) {
 584. syslog(LOG_INFO, "%.80s Directory \"%.80s\" is protected", ntoa(&client_addr), path);
 585. send_error(403, "Forbidden", "", "Directory is protected.", is_ssl);
 586. }
 587. contents_size = 0;
 588. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "<html>\n<head><title>Index of %s</title></head>\n<body bgcolor=\"#FFFFFF\">\n<h1>Index of %s</h1><hr><pre>\n", file, file);
 589. add_to_buf(&contents, &contents_size, &contents_len, buf, buflen);
 590. for(i = 0; i < n; ++i) {
 591. if(strcmp(dl[i]->d_name, ".") == 0) {
 592. continue;
 593. }
 594. name_info = file_details(file, dl[i]->d_name);
 595. add_to_buf(&contents, &contents_size, &contents_len, name_info, strlen(name_info));
 596. }
 597. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "</pre><hr>\n%s\n</body>\n</html>\n", SERVER_SOFTWARE);
 598. add_to_buf(&contents, &contents_size, &contents_len, buf, buflen);
 599. add_headers(200, "Ok", "", "", "text/html; charset=%s", contents_len, sb.st_mtime);
 600. if(method != METHOD_HEAD) {
 601. add_to_response(contents, contents_len);
 602. }
 603. send_response(is_ssl);
 604. }
 605. static void do_file(int is_ssl, unsigned short conn_port) {
 606. char buf[10000];
 607. char mime_encodings[500];
 608. const char* mime_type;
 609. char fixed_mime_type[500];
 610. char* cp;
 611. int fd;
 612. (void) strncpy(buf, file, sizeof(buf));
 613. cp = strrchr(buf, '/');
 614. if(cp == (char*) 0) {
 615. (void) strcpy(buf, ".");
 616. } else {
 617. *cp = '\0';
 618. }
 619. auth_check(buf, is_ssl);
 620. if(strcmp(file, AUTH_FILE) == 0 || (strcmp(&(file[strlen(file) - sizeof(AUTH_FILE) + 1]), AUTH_FILE) == 0 && file[strlen(file) - sizeof(AUTH_FILE)] == '/')) {
 621. syslog(LOG_NOTICE, "%.80s URL \"%.80s\" tried to retrieve an auth file", ntoa(&client_addr), path);
 622. send_error(403, "Forbidden", "", "File is protected.", is_ssl);
 623. }
 624. if(defaultRealmName != NULL && defaultRealmPasswordFile != NULL) {
 625. if(strcmp(file, defaultRealmPasswordFile) == 0 || strcmp(&(file[strlen(file) - sizeof(defaultRealmPasswordFile) + 1]), defaultRealmPasswordFile) == 0 && file[strlen(file) - sizeof(defaultRealmPasswordFile)] == '/') {
 626. syslog(LOG_NOTICE, "%.80s URL \"%.80s\" tried to retrieve an auth file", ntoa(&client_addr), path);
 627. send_error(403, "Forbidden", "", "File is protected.", is_ssl);
 628. }
 629. }
 630. check_referer(is_ssl);
 631. if(cgi_pattern != (char*) 0 && match(cgi_pattern, file)) {
 632. do_cgi(is_ssl, conn_port);
 633. return;
 634. } else if(pathinfo != (char*) 0) {
 635. send_error(404, "Not Found", "", "File not found.", is_ssl);
 636. }
 637. fd = open(file, O_RDONLY);
 638. if(fd < 0) {
 639. syslog(LOG_INFO, "%.80s File \"%.80s\" is protected", ntoa(&client_addr), path);
 640. send_error(403, "Forbidden", "", "File is protected.", is_ssl);
 641. }
 642. mime_type = figure_mime(file, mime_encodings, sizeof(mime_encodings));
 643. (void) snprintf(fixed_mime_type, sizeof(fixed_mime_type), mime_type, charset);
 644. if(if_modified_since != (time_t) -1 && if_modified_since >= sb.st_mtime) {
 645. add_headers(304, "Not Modified", "", mime_encodings, fixed_mime_type, (off_t) -1, sb.st_mtime);
 646. send_response(is_ssl);
 647. return;
 648. }
 649. add_headers(200, "Ok", "", mime_encodings, fixed_mime_type, sb.st_size, sb.st_mtime);
 650. send_response(is_ssl);
 651. if(method == METHOD_HEAD) {
 652. return;
 653. }
 654. if(sb.st_size > 0) {
 655. send_via_write(fd, sb.st_size, is_ssl);
 656. }
 657. (void) close(fd);
 658. }
 659. static void* e_malloc(size_t size) {
 660. void* ptr;
 661. ptr = malloc(size);
 662. if(ptr == (void*) 0) {
 663. syslog(LOG_CRIT, "out of memory");
 664. (void) fprintf(stderr, "%s: out of memory\n", argv0);
 665. exit(1);
 666. }
 667. return ptr;
 668. }
 669. static void* e_realloc(void* optr, size_t size) {
 670. void* ptr;
 671. ptr = realloc(optr, size);
 672. if(ptr == (void*) 0) {
 673. syslog(LOG_CRIT, "out of memory");
 674. (void) fprintf(stderr, "%s: out of memory\n", argv0);
 675. exit(1);
 676. }
 677. return ptr;
 678. }
 679. static char* e_strdup(char* ostr) {
 680. char* str;
 681. str = strdup(ostr);
 682. if(str == (char*) 0) {
 683. syslog(LOG_CRIT, "out of memory copying a string");
 684. (void) fprintf(stderr, "%s: out of memory copying a string\n", argv0);
 685. exit(1);
 686. }
 687. return str;
 688. }
 689. static int ext_compare(struct mime_entry* a, struct mime_entry* b) {
 690. return strcmp(a->ext, b->ext);
 691. }
 692. static const char* figure_mime(char* name, char* me, size_t me_size) {
 693. char* prev_dot;
 694. char* dot;
 695. char* ext;
 696. int me_indexes[100], n_me_indexes;
 697. size_t ext_len, me_len;
 698. int i, top, bot, mid;
 699. int r;
 700. const char* default_type = "application/octet-stream ";
 701. const char* type;
 702. n_me_indexes = 0;
 703. for(prev_dot = &name[strlen(name)]; ; prev_dot = dot) {
 704. for(dot = prev_dot - 1; dot >= name && *dot != '.'; --dot);
 705. if(dot < name) {
 706. type = default_type;
 707. goto done;
 708. }
 709. ext = dot + 1;
 710. ext_len = prev_dot - ext;
 711. for(i = 0; i < n_enc_tab; ++i) {
 712. if(ext_len == enc_tab[i].ext_len && strncasecmp(ext, enc_tab[i].ext, ext_len) == 0) {
 713. if(n_me_indexes < sizeof(me_indexes)/sizeof(*me_indexes)) {
 714. me_indexes[n_me_indexes] = i;
 715. ++n_me_indexes;
 716. }
 717. goto next;
 718. }
 719. }
 720. break;
 721. next: ;
 722. }
 723. top = n_typ_tab - 1;
 724. bot = 0;
 725. while(top >= bot) {
 726. mid = (top + bot) / 2;
 727. r = strncasecmp(ext, typ_tab[mid].ext, ext_len);
 728. if(r < 0) {
 729. top = mid - 1;
 730. } else if(r > 0) {
 731. bot = mid + 1;
 732. } else if(ext_len < typ_tab[mid].ext_len) {
 733. top = mid - 1;
 734. } else if(ext_len > typ_tab[mid].ext_len) {
 735. bot = mid + 1;
 736. } else {
 737. type = typ_tab[mid].val;
 738. goto done;
 739. }
 740. }
 741. type = default_type;
 742. done:
 743. me[0] = '\0';
 744. me_len = 0;
 745. for(i = n_me_indexes - 1; i >= 0; --i) {
 746. if(me_len + enc_tab[me_indexes[i]].val_len + 1 < me_size) {
 747. if(me[0] != '\0') {
 748. (void) strcpy(&me[me_len], ",");
 749. ++me_len;
 750. }
 751. (void) strcpy(&me[me_len], enc_tab[me_indexes[i]].val);
 752. me_len += enc_tab[me_indexes[i]].val_len;
 753. }
 754. }
 755. return type;
 756. }
 757. static char* file_details(const char* dir, const char* name) {
 758. struct stat sb;
 759. char f_time[20];
 760. static char encname[1000];
 761. static char buf[2000];
 762. (void) snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/%s", dir, name);
 763. if(lstat(buf, &sb) < 0)
 764. return "???";
 765. (void) strftime(f_time, sizeof(f_time), "%d-%b-%Y %H:%M", localtime(&sb.st_mtime));
 766. strencode(encname, sizeof(encname), name);
 767. (void) snprintf(buf, sizeof(buf), "<a href=\"%s\">%-50s</a> %15s %14lld\n", encname, name, f_time, (long long int) sb.st_size);
 768. return buf;
 769. }
 770. static char* get_method_str(int m) {
 771. switch(m) {
 772. case METHOD_GET:
 773. return "GET";
 774. case METHOD_HEAD:
 775. return "HEAD";
 776. case METHOD_POST:
 777. return "POST";
 778. default:
 779. return "UNKNOWN";
 780. }
 781. }
 782. static int get_pathinfo(void) {
 783. int r;
 784. pathinfo = &file[strlen(file)];
 785. for(;;) {
 786. do {
 787. --pathinfo;
 788. if(pathinfo <= file) {
 789. pathinfo = (char*) 0;
 790. return -1;
 791. }
 792. } while(*pathinfo != '/');
 793. *pathinfo = '\0';
 794. r = stat(file, &sb);
 795. if(r >= 0) {
 796. ++pathinfo;
 797. return r;
 798. } else {
 799. *pathinfo = '/';
 800. }
 801. }
 802. }
 803. static char* get_request_line(void) {
 804. int i;
 805. char c;
 806. for(i = request_idx; request_idx < request_len; ++request_idx) {
 807. c = request[request_idx];
 808. if(c == '\012' || c == '\015') {
 809. request[request_idx] = '\0';
 810. ++request_idx;
 811. if(c == '\015' && request_idx < request_len && request[request_idx] == '\012') {
 812. request[request_idx] = '\0';
 813. ++request_idx;
 814. }
 815. return &(request[i]);
 816. }
 817. }
 818. return (char*) 0;
 819. }
 820. static void handle_read_timeout(int sig, int is_ssl) {
 821. syslog(LOG_INFO, "%.80s connection timed out reading", ntoa(&client_addr));
 822. send_error(408, "Request Timeout", "", "No request appeared within a reasonable time period.", is_ssl);
 823. }
 824. static void handle_read_timeout_sig(int sig) {
 825. handle_read_timeout(0,0);
 826. }
 827. static void handle_request(int is_ssl, unsigned short conn_port) {
 828. char* method_str;
 829. char* line;
 830. char* cp;
 831. int r, file_len, i;
 832. const char* index_names[] = {"default.html", "default.htm", "index.html", "index.htm", "index.cgi", "index.sh" };
 833. (void) signal(SIGALRM, handle_read_timeout_sig);
 834. (void) alarm(READ_TIMEOUT);
 835. remoteuser = (char*) 0;
 836. method = METHOD_UNKNOWN;
 837. path = (char*) 0;
 838. file = (char*) 0;
 839. pathinfo = (char*) 0;
 840. query = "";
 841. protocol = (char*) 0;
 842. status = 0;
 843. bytes = -1;
 844. authorization = (char*) 0;
 845. content_type = (char*) 0;
 846. content_length = -1;
 847. cookie = (char*) 0;
 848. host = (char*) 0;
 849. if_modified_since = (time_t) -1;
 850. referer = "";
 851. useragent = "";
 852. #ifdef TCP_NOPUSH
 853. r = 1;
 854. (void) setsockopt(conn_fd, IPPROTO_TCP, TCP_NOPUSH, (void*) &r, sizeof(r));
 855. #endif
 856. if(is_ssl) {
 857. ssl = SSL_new(ssl_ctx);
 858. SSL_set_fd(ssl, conn_fd);
 859. int accept_ret = SSL_accept(ssl);
 860. if(accept_ret <= 0) {
 861. int e = SSL_get_error(ssl, accept_ret);
 862. if(e != VERSION_ERROR) {
 863. syslog(LOG_CRIT, "error: can't initialize ssl connection, error = %d\n", e);
 864. }
 865. exit(1);
 866. }
 867. }
 868. start_request();
 869. for(;;) {
 870. char buf[10000];
 871. int r = my_read( buf, sizeof(buf), is_ssl );
 872. if(r < 0 && (errno == EINTR || errno == EAGAIN)) {
 873. continue;
 874. }
 875. if(r <= 0) {
 876. break;
 877. }
 878. (void) alarm(READ_TIMEOUT);
 879. add_to_request(buf, r);
 880. if(strstr(request, "\015\012\015\012") != (char*) 0 || strstr(request, "\012\012") != (char*) 0) {
 881. break;
 882. }
 883. }
 884. method_str = get_request_line();
 885. if(method_str == (char*) 0) {
 886. send_error(400, "Bad Request", "", "Can't parse request.", is_ssl);
 887. }
 888. path = strpbrk(method_str, " \t\012\015");
 889. if(path == (char*) 0) {
 890. send_error(400, "Bad Request", "", "Can't parse request.", is_ssl);
 891. }
 892. *path++ = '\0';
 893. path += strspn(path, " \t\012\015");
 894. protocol = strpbrk(path, " \t\012\015");
 895. if(protocol == (char*) 0) {
 896. send_error(400, "Bad Request", "", "Can't parse request.", is_ssl);
 897. }
 898. *protocol++ = '\0';
 899. protocol += strspn(protocol, " \t\012\015");
 900. query = strchr(path, '?');
 901. if(query == (char*) 0) {
 902. query = "";
 903. } else {
 904. *query++ = '\0';
 905. }
 906. while((line = get_request_line()) != (char*) 0) {
 907. if(line[0] == '\0') {
 908. break;
 909. } else if(strncasecmp(line, "Authorization:", 14) == 0) {
 910. cp = &line[14];
 911. cp += strspn(cp, " \t");
 912. authorization = cp;
 913. } else if(strncasecmp(line, "Content-Length:", 15) == 0) {
 914. cp = &line[15];
 915. cp += strspn(cp, " \t");
 916. content_length = atol(cp);
 917. } else if(strncasecmp(line, "Content-Type:", 13) == 0) {
 918. cp = &line[13];
 919. cp += strspn(cp, " \t");
 920. content_type = cp;
 921. } else if(strncasecmp(line, "Cookie:", 7) == 0) {
 922. cp = &line[7];
 923. cp += strspn(cp, " \t");
 924. cookie = cp;
 925. } else if(strncasecmp(line, "Host:", 5) == 0) {
 926. cp = &line[5];
 927. cp += strspn(cp, " \t");
 928. host = cp;
 929. if(strchr(host, '/') != (char*) 0 || host[0] == '.') {
 930. send_error(400, "Bad Request", "", "Can't parse request.", is_ssl);
 931. }
 932. } else if(strncasecmp(line, "If-Modified-Since:", 18) == 0) {
 933. cp = &line[18];
 934. cp += strspn(cp, " \t");
 935. if_modified_since = dateparse(cp);
 936. } else if(strncasecmp(line, "Referer:", 8) == 0) {
 937. cp = &line[8];
 938. cp += strspn(cp, " \t");
 939. referer = cp;
 940. } else if(strncasecmp(line, "User-Agent:", 11) == 0) {
 941. cp = &line[11];
 942. cp += strspn(cp, " \t");
 943. useragent = cp;
 944. }
 945. }
 946. if(strcasecmp(method_str, get_method_str(METHOD_GET)) == 0) {
 947. method = METHOD_GET;
 948. } else if(strcasecmp(method_str, get_method_str(METHOD_HEAD)) == 0) {
 949. method = METHOD_HEAD;
 950. } else if(strcasecmp(method_str, get_method_str(METHOD_POST)) == 0) {
 951. method = METHOD_POST;
 952. } else {
 953. send_error(501, "Not Implemented", "", "That method is not implemented.", is_ssl);
 954. }
 955. strdecode(path, path);
 956. if(path[0] != '/') {
 957. send_error(400, "Bad Request", "", "Bad filename.", is_ssl);
 958. }
 959. file = &(path[1]);
 960. de_dotdot(file);
 961. if(file[0] == '\0') {
 962. file = "./";
 963. }
 964. if(file[0] == '/' || (file[0] == '.' && file[1] == '.' && (file[2] == '\0' || file[2] == '/'))) {
 965. send_error(400, "Bad Request", "", "Illegal filename.", is_ssl);
 966. }
 967. (void) signal(SIGALRM, handle_write_timeout);
 968. (void) alarm(WRITE_TIMEOUT);
 969. r = stat(file, &sb);
 970. if(r < 0) {
 971. r = get_pathinfo();
 972. }
 973. if(r < 0) {
 974. if(pageNotFoundFile != NULL && host != NULL) {
 975. send_redirect("", host, pageNotFoundFile, is_ssl);
 976. } else {
 977. send_error(404, "Not Found", "", "File not found.", is_ssl);
 978. }
 979. }
 980. file_len = strlen( file );
 981. if(!S_ISDIR(sb.st_mode)) {
 982. while(file[file_len - 1] == '/') {
 983. file[file_len - 1] = '\0';
 984. --file_len;
 985. }
 986. do_file(is_ssl, conn_port);
 987. } else {
 988. char idx[10000];
 989. unsigned char found_index = 0;
 990. if(file[file_len - 1] != '/' && pathinfo == (char*) 0) {
 991. char location[10000];
 992. if(query[0] != '\0') {
 993. (void) snprintf(location, sizeof(location), "Location: %s/?%s", path, query);
 994. } else {
 995. (void) snprintf(location, sizeof(location), "Location: %s/", path);
 996. send_error(302, "Found", location, "Directories must end with a slash.", is_ssl);
 997. }
 998. }
 999. if(defaultPageFile != NULL) {
 1000. (void) snprintf(idx, sizeof(idx), "%s%s", file, defaultPageFile);
 1001. if(stat( idx, &sb ) >= 0) {
 1002. file = idx;
 1003. do_file(is_ssl, conn_port);
 1004. found_index = 1;
 1005. }
 1006. }
 1007. for(i = 0; i < (sizeof(index_names) / sizeof(char*)) && found_index == 0; ++i) {
 1008. (void) snprintf(idx, sizeof(idx), "%s%s", file, index_names[i]);
 1009. if(stat(idx, &sb) >= 0) {
 1010. file = idx;
 1011. do_file(is_ssl, conn_port);
 1012. found_index = 1;
 1013. }
 1014. }
 1015. if(found_index == 0) {
 1016. if(allowDirectoryListing == 0) {
 1017. if(pageNotFoundFile != NULL && host != NULL) {
 1018. send_redirect("", host, pageNotFoundFile, is_ssl);
 1019. } else {
 1020. send_error(404, "Not Found", "", "File not found.", is_ssl);
 1021. }
 1022. } else {
 1023. do_dir(is_ssl);
 1024. }
 1025. }
 1026. }
 1027. if(is_ssl) {
 1028. SSL_free(ssl);
 1029. }
 1030. }
 1031. static void handle_sigchld(int sig) {
 1032. const int oerrno = errno;
 1033. pid_t pid;
 1034. int status;
 1035. (void) signal(SIGCHLD, handle_sigchld);
 1036. for(;;) {
 1037. pid = waitpid((pid_t) -1, &status, WNOHANG);
 1038. if((int) pid == 0) {
 1039. break;
 1040. }
 1041. if((int) pid < 0) {
 1042. if(errno == EINTR || errno == EAGAIN) {
 1043. continue;
 1044. }
 1045. if(errno != ECHILD) {
 1046. syslog(LOG_ERR, "child wait - %m");
 1047. perror("child wait");
 1048. }
 1049. break;
 1050. }
 1051. }
 1052. errno = oerrno;
 1053. }
 1054. static void handle_sighup(int sig) {
 1055. const int oerrno = errno;
 1056. (void) signal(SIGHUP, handle_sighup);
 1057. got_hup = 1;
 1058. errno = oerrno;
 1059. }
 1060. static void handle_sigterm(int sig) {
 1061. syslog(LOG_NOTICE, "exiting due to signal %d", sig);
 1062. (void) fprintf(stderr, "%s: exiting due to signal %d\n", argv0, sig);
 1063. closelog();
 1064. exit(1);
 1065. }
 1066. static void handle_write_timeout(int sig) {
 1067. syslog(LOG_INFO, "%.80s connection timed out writing", ntoa(&client_addr));
 1068. exit(1);
 1069. }
 1070. static int hexit(char c) {
 1071. if(c >= '0' && c <= '9') {
 1072. return c - '0';
 1073. }
 1074. if(c >= 'a' && c <= 'f') {
 1075. return c - 'a' + 10;
 1076. }
 1077. if(c >= 'A' && c <= 'F') {
 1078. return c - 'A' + 10;
 1079. }
 1080. return 0;
 1081. }
 1082. static void init_mime(void) {
 1083. int i;
 1084. qsort(enc_tab, n_enc_tab, sizeof(*enc_tab), (int(*)(const void*, const void*)) ext_compare);
 1085. qsort(typ_tab, n_typ_tab, sizeof(*typ_tab), (int(*)(const void*, const void*)) ext_compare);
 1086. for(i = 0; i < n_enc_tab; ++i) {
 1087. enc_tab[i].ext_len = strlen(enc_tab[i].ext);
 1088. enc_tab[i].val_len = strlen(enc_tab[i].val);
 1089. }
 1090. for(i = 0; i < n_typ_tab; ++i) {
 1091. typ_tab[i].ext_len = strlen(typ_tab[i].ext);
 1092. typ_tab[i].val_len = strlen(typ_tab[i].val);
 1093. }
 1094. }
 1095. static int initialize_listen_socket(usockaddr* usaP) {
 1096. int listen_fd;
 1097. int i;
 1098. if(!sockaddr_check(usaP)) {
 1099. syslog(LOG_ERR, "unknown sockaddr family on listen socket - %d", usaP->sa.sa_family);
 1100. (void) fprintf(stderr, "%s: unknown sockaddr family on listen socket - %d\n", argv0, usaP->sa.sa_family);
 1101. return -1;
 1102. }
 1103. listen_fd = socket(usaP->sa.sa_family, SOCK_STREAM, 0);
 1104. if(listen_fd < 0) {
 1105. if(usaP->sa.sa_family == AF_INET6 && (errno == ENOPROTOOPT || errno == EPROTONOSUPPORT || errno == ESOCKTNOSUPPORT || EPFNOSUPPORT || EAFNOSUPPORT)) {
 1106. /* IPv6 not compiled into kernel, no big deal, don't print errors */
 1107. } else {
 1108. syslog(LOG_CRIT, "socket %.80s - %m", ntoa(usaP));
 1109. perror("socket");
 1110. }
 1111. return -1;
 1112. }
 1113. (void) fcntl(listen_fd, F_SETFD, 1);
 1114. i = 1;
 1115. if(setsockopt(listen_fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (void*) &i, sizeof(i)) < 0) {
 1116. syslog(LOG_CRIT, "setsockopt SO_REUSEADDR - %m");
 1117. perror("setsockopt SO_REUSEADDR");
 1118. return -1;
 1119. }
 1120. if(bind(listen_fd, &usaP->sa, sockaddr_len(usaP)) < 0) {
 1121. syslog(LOG_CRIT, "bind %.80s - %m", ntoa(usaP));
 1122. perror("bind");
 1123. return -1;
 1124. }
 1125. if(listen(listen_fd, 1024) < 0) {
 1126. syslog(LOG_CRIT, "listen - %m");
 1127. perror("listen");
 1128. return -1;
 1129. }
 1130. return listen_fd;
 1131. }
 1132. static void lookup_hostname(usockaddr* usa4P, usockaddr* usa4sP, size_t sa4_len, int* gotv4P, int* gotv4sP, usockaddr* usa6P, usockaddr* usa6sP, size_t sa6_len, int* gotv6P, int* gotv6sP) {
 1133. int port_index;
 1134. unsigned short port_list[4];
 1135. port_list[0] = port;
 1136. port_list[1] = sslPort;
 1137. port_list[2] = 0;
 1138. *gotv6P = 0;
 1139. *gotv6sP = 0;
 1140. *gotv4P = 0;
 1141. *gotv4sP = 0;
 1142. for(port_index=0; port_list[port_index] != 0; port_index++) {
 1143. struct addrinfo hints;
 1144. char portstr[10];
 1145. int gaierr;
 1146. struct addrinfo* ai;
 1147. struct addrinfo* ai2;
 1148. struct addrinfo* aiv6;
 1149. struct addrinfo* aiv4;
 1150. (void) memset(&hints, 0, sizeof(hints));
 1151. hints.ai_family = PF_UNSPEC;
 1152. hints.ai_flags = AI_PASSIVE;
 1153. hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
 1154. (void) snprintf(portstr, sizeof(portstr), "%d", (int) port_list[port_index]);
 1155. if((gaierr = getaddrinfo(hostname, portstr, &hints, &ai)) != 0) {
 1156. syslog(LOG_CRIT, "getaddrinfo %.80s - %s", hostname, gai_strerror(gaierr));
 1157. (void) fprintf(stderr, "%s: getaddrinfo %.80s - %s\n", argv0, hostname, gai_strerror(gaierr));
 1158. exit(1);
 1159. }
 1160. aiv6 = (struct addrinfo*) 0;
 1161. aiv4 = (struct addrinfo*) 0;
 1162. for(ai2 = ai; ai2 != (struct addrinfo*) 0; ai2 = ai2->ai_next) {
 1163. switch(ai2->ai_family) {
 1164. case AF_INET6:
 1165. if(aiv6 == (struct addrinfo*) 0) {
 1166. aiv6 = ai2;
 1167. }
 1168. break;
 1169. case AF_INET:
 1170. if(aiv4 == (struct addrinfo*) 0) {
 1171. aiv4 = ai2;
 1172. }
 1173. break;
 1174. }
 1175. }
 1176. if(aiv6 != (struct addrinfo*) 0) {
 1177. if(sa6_len < aiv6->ai_addrlen) {
 1178. syslog(LOG_CRIT, "%.80s - sockaddr too small (%lu < %lu)", hostname, (unsigned long) sa6_len, (unsigned long) aiv6->ai_addrlen);
 1179. (void) fprintf(stderr, "%s: %.80s - sockaddr too small (%lu < %lu)\n", argv0, hostname, (unsigned long) sa6_len, (unsigned long) aiv6->ai_addrlen);
 1180. exit(1);
 1181. }
 1182. if(port_index==0) {
 1183. *gotv6P = 1;
 1184. (void) memset(usa6P, 0, sa6_len);
 1185. (void) memmove(usa6P, aiv6->ai_addr, aiv6->ai_addrlen);
 1186. } else {
 1187. *gotv6sP = 1;
 1188. (void) memset(usa6sP, 0, sa6_len);
 1189. (void) memmove(usa6sP, aiv6->ai_addr, aiv6->ai_addrlen);
 1190. }
 1191. }
 1192. if(aiv4 != (struct addrinfo*) 0) {
 1193. if(sa4_len < aiv4->ai_addrlen) {
 1194. syslog(LOG_CRIT, "%.80s - sockaddr too small (%lu < %lu)", hostname, (unsigned long) sa4_len, (unsigned long) aiv4->ai_addrlen);
 1195. (void) fprintf(stderr, "%s: %.80s - sockaddr too small (%lu < %lu)\n", argv0, hostname, (unsigned long) sa4_len, (unsigned long) aiv4->ai_addrlen);
 1196. exit(1);
 1197. }
 1198. if(port_index == 0) {
 1199. *gotv4P = 1;
 1200. (void) memset(usa4P, 0, sa4_len);
 1201. (void) memmove(usa4P, aiv4->ai_addr, aiv4->ai_addrlen);
 1202. } else {
 1203. *gotv4sP = 1;
 1204. (void) memset(usa4sP, 0, sa4_len);
 1205. (void) memmove(usa4sP, aiv4->ai_addr, aiv4->ai_addrlen);
 1206. }
 1207. *gotv4P = 1;
 1208. }
 1209. freeaddrinfo(ai);
 1210. }
 1211. }
 1212. int main(int argc, char** argv) {
 1213. int argn;
 1214. struct passwd* pwd;
 1215. uid_t uid = 32767;
 1216. gid_t gid = 32767;
 1217. usockaddr host_addr4;
 1218. usockaddr host_addr6;
 1219. int gotv4, gotv4s, gotv6, gotv6s;
 1220. fd_set lfdset;
 1221. int maxfd;
 1222. usockaddr usa;
 1223. int sz, r;
 1224. char* cp;
 1225. usockaddr host_addr4s;
 1226. usockaddr host_addr6s;
 1227. argv0 = argv[0];
 1228. debug = 0;
 1229. port = 0;
 1230. dir = (char*) 0;
 1231. data_dir = (char*) 0;
 1232. cgi_pattern = DEFAULT_CGI_PATTERN;
 1233. url_pattern = (char*) 0;
 1234. no_empty_referers = 0;
 1235. local_pattern = (char*) 0;
 1236. charset = DEFAULT_CHARSET;
 1237. language = DEFAULT_LANGUAGE;
 1238. p3p = (char*) 0;
 1239. max_age = -1;
 1240. user = NULL;
 1241. hostname = (char*) 0;
 1242. logfile = (char*) 0;
 1243. pidfile = (char*) 0;
 1244. logfp = (FILE*) 0;
 1245. do_ssl = 0;
 1246. certfile = DEFAULT_CERTFILE;
 1247. cipher = (char*) 0;
 1248. defaultRealmName = NULL;
 1249. defaultRealmPasswordFile = NULL;
 1250. defaultPageFile = NULL;
 1251. pageNotFoundFile = NULL;
 1252. allowDirectoryListing = 1;
 1253. sslPort = 0;
 1254. argn = 1;
 1255. while(argn < argc && argv[argn][0] == '-') {
 1256. if(strcmp( argv[argn], "-V" ) == 0) {
 1257. (void) printf("%s\n", SERVER_SOFTWARE);
 1258. exit(0);
 1259. } else if(strcmp(argv[argn], "-C") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1260. ++argn;
 1261. read_config(argv[argn]);
 1262. } else if(strcmp(argv[argn], "-D") == 0) {
 1263. debug = 1;
 1264. } else if(strcmp(argv[argn], "-S") == 0) {
 1265. do_ssl = 1;
 1266. } else if(strcmp(argv[argn], "-E") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1267. ++argn;
 1268. certfile = argv[argn];
 1269. } else if(strcmp(argv[argn], "-Y") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1270. ++argn;
 1271. cipher = argv[argn];
 1272. } else if(strcmp(argv[argn], "-p") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1273. ++argn;
 1274. port = (unsigned short) atoi(argv[argn]);
 1275. } else if(strcmp(argv[argn], "-d") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1276. ++argn;
 1277. dir = argv[argn];
 1278. } else if(strcmp(argv[argn], "-dd") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1279. ++argn;
 1280. data_dir = argv[argn];
 1281. } else if(strcmp(argv[argn], "-c") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1282. ++argn;
 1283. cgi_pattern = argv[argn];
 1284. } else if(strcmp(argv[argn], "-u") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1285. ++argn;
 1286. user = argv[argn];
 1287. } else if(strcmp(argv[argn], "-h") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1288. ++argn;
 1289. hostname = argv[argn];
 1290. } else if(strcmp(argv[argn], "-l") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1291. ++argn;
 1292. logfile = argv[argn];
 1293. } else if(strcmp(argv[argn], "-i") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1294. ++argn;
 1295. pidfile = argv[argn];
 1296. } else if(strcmp(argv[argn], "-T") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1297. ++argn;
 1298. charset = argv[argn];
 1299. } else if(strcmp(argv[argn], "-L") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1300. ++argn;
 1301. language = argv[argn];
 1302. } else if(strcmp(argv[argn], "-P") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1303. ++argn;
 1304. p3p = argv[argn];
 1305. } else if(strcmp(argv[argn], "-M") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1306. ++argn;
 1307. max_age = atoi(argv[argn]);
 1308. } else if(strcmp(argv[argn], "-DRN") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1309. ++argn;
 1310. defaultRealmName = argv[argn];
 1311. } else if(strcmp(argv[argn], "-DRP") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1312. ++argn;
 1313. defaultRealmPasswordFile = argv[argn];
 1314. } else if(strcmp(argv[argn], "-DPF") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1315. ++argn;
 1316. defaultPageFile = argv[argn];
 1317. } else if(strcmp(argv[argn], "-PNF") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1318. ++argn;
 1319. pageNotFoundFile = argv[argn];
 1320. } else if(strcmp(argv[argn], "-ADL") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1321. ++argn;
 1322. if(strcmp(argv[argn], "1") == 0 || strcmp(argv[argn], "true") == 0 || strcmp(argv[argn], "TRUE") == 0 || strcmp(argv[argn], "yes") == 0 || strcmp(argv[argn], "YES") == 0) {
 1323. allowDirectoryListing = 1;
 1324. } else {
 1325. allowDirectoryListing = 0;
 1326. }
 1327. } else if(strcmp(argv[argn], "-SP") == 0 && argn + 1 < argc) {
 1328. ++argn;
 1329. sslPort = (unsigned short) atoi(argv[argn]);
 1330. } else {
 1331. usage();
 1332. }
 1333. ++argn;
 1334. }
 1335. if(argn != argc) {
 1336. usage();
 1337. }
 1338. cp = strrchr(argv0, '/');
 1339. if(cp != (char*) 0) {
 1340. ++cp;
 1341. } else {
 1342. cp = argv0;
 1343. }
 1344. openlog(cp, LOG_NDELAY|LOG_PID, LOG_DAEMON);
 1345. if(port == 0) {
 1346. if(sslPort != 0 && do_ssl) {
 1347. port = sslPort;
 1348. sslPort = 0;
 1349. }
 1350. if(do_ssl) {
 1351. port = DEFAULT_HTTPS_PORT;
 1352. } else {
 1353. port = DEFAULT_HTTP_PORT;
 1354. }
 1355. }
 1356. if(getuid() == 0 && user != NULL) {
 1357. pwd = getpwnam(user);
 1358. if(pwd == (struct passwd*) 0) {
 1359. syslog(LOG_CRIT, "unknown user - '%s'", user);
 1360. (void) fprintf(stderr, "%s: unknown user - '%s'\n", argv0, user);
 1361. exit(1);
 1362. }
 1363. uid = pwd->pw_uid;
 1364. gid = pwd->pw_gid;
 1365. }
 1366. if(logfile != (char*) 0) {
 1367. logfp = fopen(logfile, "a");
 1368. if(logfp == (FILE*) 0) {
 1369. syslog(LOG_CRIT, "%s - %m", logfile);
 1370. perror(logfile);
 1371. exit(1);
 1372. }
 1373. if(logfile[0] != '/') {
 1374. syslog(LOG_WARNING, "logfile is not an absolute path, you may not be able to re-open it");
 1375. (void) fprintf(stderr, "%s: logfile is not an absolute path, you may not be able to re-open it\n", argv0);
 1376. }
 1377. if(getuid() == 0) {
 1378. if(fchown(fileno(logfp), uid, gid) < 0) {
 1379. syslog(LOG_WARNING, "fchown logfile - %m");
 1380. perror("fchown logfile");
 1381. }
 1382. }
 1383. }
 1384. lookup_hostname(&host_addr4, &host_addr4s, sizeof(struct sockaddr_in), &gotv4, &gotv4s, &host_addr6, &host_addr6s, sizeof(struct sockaddr_in6), &gotv6, &gotv6s);
 1385. if(hostname == (char*) 0) {
 1386. (void) gethostname(hostname_buf, sizeof(hostname_buf));
 1387. hostname = hostname_buf;
 1388. }
 1389. if(!( gotv4 || gotv4s || gotv6 || gotv6s)) {
 1390. syslog(LOG_CRIT, "can't find any valid address");
 1391. (void) fprintf(stderr, "%s: can't find any valid address\n", argv0);
 1392. exit(1);
 1393. }
 1394. listen6_fd = -1;
 1395. listen6s_fd = -1;
 1396. listen4_fd = -1;
 1397. listen4s_fd = -1;
 1398. if(gotv6) {
 1399. listen6_fd = initialize_listen_socket(&host_addr6);
 1400. }
 1401. if(gotv6s) {
 1402. listen6s_fd = initialize_listen_socket(&host_addr6s);
 1403. }
 1404. if(gotv4) {
 1405. listen4_fd = initialize_listen_socket(&host_addr4);
 1406. }
 1407. if(gotv4s) {
 1408. listen4s_fd = initialize_listen_socket(&host_addr4s);
 1409. }
 1410. if(listen4_fd == -1 && listen6_fd == -1 && listen4s_fd == -1 && listen6s_fd == -1) {
 1411. syslog(LOG_CRIT, "can't bind to any address");
 1412. (void) fprintf(stderr, "%s: can't bind to any address\n", argv0);
 1413. exit(1);
 1414. }
 1415. if(do_ssl) {
 1416. ssl_ctx = SSL_CTX_new(TLSv1_server_method());
 1417. SSL_CTX_set_verify(ssl_ctx, SSL_VERIFY_NONE, 0);
 1418. if(certfile[0] != '\0') {
 1419. if(SSL_CTX_use_certificate_file(ssl_ctx, certfile, SSL_FILETYPE_PEM) != SSL_SUCCESS || SSL_CTX_use_PrivateKey_file(ssl_ctx, certfile, SSL_FILETYPE_PEM) != SSL_SUCCESS) {
 1420. syslog(LOG_CRIT, "can't load certificate and/or private key\n");
 1421. exit(1);
 1422. }
 1423. }
 1424. if(cipher != (char*) 0) {
 1425. if(SSL_CTX_set_cipher_list(ssl_ctx, cipher) <= 0) {
 1426. syslog(LOG_CRIT, "can't load certificate and/or private key\n");
 1427. exit(1);
 1428. }
 1429. }
 1430. }
 1431. if(!debug) {
 1432. if(daemon(1, 0) < 0) {
 1433. syslog(LOG_CRIT, "daemon - %m");
 1434. perror("daemon");
 1435. exit(1);
 1436. }
 1437. } else {
 1438. (void) setsid();
 1439. }
 1440. if(pidfile != (char*) 0) {
 1441. FILE* pidfp = fopen(pidfile, "w");
 1442. if(pidfp == (FILE*) 0) {
 1443. syslog(LOG_CRIT, "%s - %m", pidfile);
 1444. perror(pidfile);
 1445. exit(1);
 1446. }
 1447. (void) fprintf(pidfp, "%d\n", (int) getpid());
 1448. (void) fclose(pidfp);
 1449. }
 1450. tzset();
 1451. if(getuid() == 0 && user != NULL) {
 1452. if(setgroups(0, (gid_t*) 0) < 0) {
 1453. syslog(LOG_CRIT, "setgroups - %m");
 1454. perror("setgroups");
 1455. exit(1);
 1456. }
 1457. if(setgid(gid) < 0) {
 1458. syslog(LOG_CRIT, "setgid - %m");
 1459. perror("setgid");
 1460. exit(1);
 1461. }
 1462. if(initgroups(user, gid ) < 0) {
 1463. syslog(LOG_ERR, "initgroups - %m");
 1464. perror("initgroups");
 1465. }
 1466. }
 1467. if(dir != (char*) 0) {
 1468. if(chdir(dir) < 0) {
 1469. syslog(LOG_CRIT, "chdir - %m");
 1470. perror("chdir");
 1471. exit(1);
 1472. }
 1473. }
 1474. if(getcwd(cwd, sizeof(cwd) - 1) == NULL) { ; }
 1475. if(cwd[strlen(cwd) - 1] != '/') {
 1476. (void) strcat( cwd, "/" );
 1477. }
 1478. if(data_dir != (char*) 0) {
 1479. if(chdir(data_dir) < 0) {
 1480. syslog(LOG_CRIT, "data_dir chdir - %m");
 1481. perror("data_dir chdir");
 1482. exit(1);
 1483. }
 1484. }
 1485. if(getuid() == 0 && user != NULL) {
 1486. if(setuid(uid) < 0) {
 1487. syslog(LOG_CRIT, "setuid - %m");
 1488. perror("setuid");
 1489. exit(1);
 1490. }
 1491. }
 1492. (void) signal(SIGTERM, handle_sigterm);
 1493. (void) signal(SIGINT, handle_sigterm);
 1494. (void) signal(SIGUSR1, handle_sigterm);
 1495. (void) signal(SIGHUP, handle_sighup);
 1496. (void) signal(SIGCHLD, handle_sigchld);
 1497. (void) signal(SIGPIPE, SIG_IGN);
 1498. got_hup = 0;
 1499. init_mime();
 1500. if(hostname == (char*) 0) {
 1501. syslog(LOG_NOTICE, "%.80s starting on port %d", SERVER_SOFTWARE, (int) port);
 1502. } else {
 1503. syslog(LOG_NOTICE, "%.80s starting on %.80s, port %d", SERVER_SOFTWARE, hostname, (int) port);
 1504. }
 1505. for(;;) {
 1506. int is_ssl;
 1507. unsigned short conn_port;
 1508. if(got_hup) {
 1509. reopen_logfile();
 1510. got_hup = 0;
 1511. }
 1512. FD_ZERO(&lfdset);
 1513. maxfd = -1;
 1514. if(listen4_fd != -1) {
 1515. FD_SET(listen4_fd, &lfdset);
 1516. if(listen4_fd > maxfd) {
 1517. maxfd = listen4_fd;
 1518. }
 1519. }
 1520. if(listen4s_fd != -1) {
 1521. FD_SET(listen4s_fd, &lfdset);
 1522. if(listen4s_fd > maxfd) {
 1523. maxfd = listen4s_fd;
 1524. }
 1525. }
 1526. if(listen6_fd != -1) {
 1527. FD_SET(listen6_fd, &lfdset);
 1528. if(listen6_fd > maxfd) {
 1529. maxfd = listen6_fd;
 1530. }
 1531. }
 1532. if(listen6s_fd != -1) {
 1533. FD_SET(listen6s_fd, &lfdset);
 1534. if(listen6s_fd > maxfd) {
 1535. maxfd = listen6s_fd;
 1536. }
 1537. }
 1538. if(select(maxfd + 1, &lfdset, (fd_set*) 0, (fd_set*) 0, (struct timeval*) 0) < 0) {
 1539. if(errno == EINTR || errno == EAGAIN) {
 1540. continue;
 1541. }
 1542. syslog(LOG_CRIT, "select - %m");
 1543. perror("select");
 1544. exit(1);
 1545. }
 1546. is_ssl= 0;
 1547. conn_port = port;
 1548. if(do_ssl) {
 1549. if(sslPort == 0) {
 1550. is_ssl= 1;
 1551. } else if(listen4s_fd != -1 && FD_ISSET(listen4s_fd, &lfdset)) {
 1552. is_ssl = 1;
 1553. conn_port = sslPort;
 1554. } else if(listen6s_fd != -1 && FD_ISSET(listen6s_fd, &lfdset)) {
 1555. is_ssl = 1;
 1556. conn_port = sslPort;
 1557. }
 1558. }
 1559. sz = sizeof(usa);
 1560. if(listen4_fd != -1 && FD_ISSET(listen4_fd, &lfdset)) {
 1561. conn_fd = accept(listen4_fd, &usa.sa, &sz);
 1562. } else if(listen4s_fd != -1 && FD_ISSET(listen4s_fd, &lfdset)) {
 1563. conn_fd = accept(listen4s_fd, &usa.sa, &sz);
 1564. } else if(listen6_fd != -1 && FD_ISSET(listen6_fd, &lfdset)) {
 1565. conn_fd = accept(listen6_fd, &usa.sa, &sz);
 1566. } else if(listen6s_fd != -1 && FD_ISSET(listen6s_fd, &lfdset)) {
 1567. conn_fd = accept(listen6s_fd, &usa.sa, &sz);
 1568. } else {
 1569. syslog(LOG_CRIT, "select failure");
 1570. (void) fprintf(stderr, "%s: select failure\n", argv0);
 1571. exit(1);
 1572. }
 1573. if(conn_fd < 0) {
 1574. if(errno == EINTR || errno == EAGAIN) {
 1575. continue;
 1576. }
 1577. #ifdef EPROTO
 1578. if(errno == EPROTO) {
 1579. continue;
 1580. }
 1581. #endif
 1582. syslog(LOG_CRIT, "accept - %m");
 1583. perror("accept");
 1584. exit(1);
 1585. }
 1586. r = fork();
 1587. if(r < 0) {
 1588. syslog(LOG_CRIT, "fork - %m");
 1589. perror("fork");
 1590. exit(1);
 1591. }
 1592. if(r == 0) {
 1593. client_addr = usa;
 1594. if(listen4_fd != -1) {
 1595. (void) close(listen4_fd);
 1596. }
 1597. if(listen4s_fd != -1) {
 1598. (void) close(listen4s_fd);
 1599. }
 1600. if(listen6_fd != -1) {
 1601. (void) close(listen6_fd);
 1602. }
 1603. if(listen6s_fd != -1) {
 1604. (void) close(listen6s_fd);
 1605. }
 1606. handle_request(is_ssl, conn_port);
 1607. exit(0);
 1608. }
 1609. (void) close(conn_fd);
 1610. }
 1611. }
 1612. static char** make_argp(void) {
 1613. char** argp;
 1614. int argn;
 1615. char* cp1;
 1616. char* cp2;
 1617. argp = (char**) malloc((strlen(query) + 2) * sizeof(char*));
 1618. if(argp == NULL) {
 1619. return NULL;
 1620. }
 1621. argp[0] = strrchr(file, '/');
 1622. if(argp[0] != NULL) {
 1623. ++argp[0];
 1624. } else {
 1625. argp[0] = file;
 1626. }
 1627. argn = 1;
 1628. if(strchr(query, '=') == NULL) {
 1629. for(cp1 = cp2 = query; *cp2 != '\0'; ++cp2) {
 1630. if(*cp2 == '+') {
 1631. *cp2 = '\0';
 1632. strdecode(cp1, cp1);
 1633. argp[argn++] = cp1;
 1634. cp1 = cp2 + 1;
 1635. }
 1636. }
 1637. if(cp2 != cp1) {
 1638. strdecode(cp1, cp1);
 1639. argp[argn++] = cp1;
 1640. }
 1641. }
 1642. argp[argn] = (char*) 0;
 1643. return argp;
 1644. }
 1645. static char** make_envp(int is_ssl, unsigned short conn_port) {
 1646. static char* envp[50];
 1647. int envn;
 1648. char* cp;
 1649. char buf[256];
 1650. envn = 0;
 1651. envp[envn++] = build_env("PATH=%s", CGI_PATH);
 1652. envp[envn++] = build_env("LD_LIBRARY_PATH=%s", CGI_LD_LIBRARY_PATH);
 1653. envp[envn++] = build_env("SERVER_SOFTWARE=%s", SERVER_SOFTWARE);
 1654. envp[envn++] = build_env("WWW_LANGUAGE=%s", language);
 1655. cp = hostname;
 1656. if(cp != (char*) 0) {
 1657. envp[envn++] = build_env("SERVER_NAME=%s", cp);
 1658. }
 1659. envp[envn++] = "GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1";
 1660. envp[envn++] = "SERVER_PROTOCOL=HTTP/1.0";
 1661. (void) snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", (int) conn_port);
 1662. envp[envn++] = build_env("SERVER_PORT=%s", buf);
 1663. envp[envn++] = build_env("REQUEST_METHOD=%s", get_method_str(method));
 1664. envp[envn++] = build_env("SCRIPT_NAME=%s", path);
 1665. if(pathinfo != (char*) 0) {
 1666. envp[envn++] = build_env("PATH_INFO=/%s", pathinfo);
 1667. (void) snprintf(buf, sizeof(buf), "%s%s", cwd, pathinfo);
 1668. envp[envn++] = build_env("PATH_TRANSLATED=%s", buf);
 1669. }
 1670. if(query[0] != '\0') {
 1671. envp[envn++] = build_env("QUERY_STRING=%s", query);
 1672. }
 1673. envp[envn++] = build_env("REMOTE_ADDR=%s", ntoa(&client_addr));
 1674. if(referer[0] != '\0') {
 1675. envp[envn++] = build_env("HTTP_REFERER=%s", referer);
 1676. }
 1677. if(useragent[0] != '\0') {
 1678. envp[envn++] = build_env("HTTP_USER_AGENT=%s", useragent);
 1679. }
 1680. if(cookie != (char*) 0) {
 1681. envp[envn++] = build_env("HTTP_COOKIE=%s", cookie);
 1682. }
 1683. if(host != (char*) 0) {
 1684. envp[envn++] = build_env("HTTP_HOST=%s", host);
 1685. }
 1686. if(content_type != (char*) 0) {
 1687. envp[envn++] = build_env("CONTENT_TYPE=%s", content_type);
 1688. }
 1689. if(content_length != -1) {
 1690. (void) snprintf(buf, sizeof(buf), "%lu", (unsigned long) content_length);
 1691. envp[envn++] = build_env("CONTENT_LENGTH=%s", buf);
 1692. }
 1693. if(remoteuser != (char*) 0) {
 1694. envp[envn++] = build_env("REMOTE_USER=%s", remoteuser);
 1695. }
 1696. if(authorization != (char*) 0) {
 1697. envp[envn++] = build_env("AUTH_TYPE=%s", "Basic");
 1698. }
 1699. if(getenv("TZ") != (char*) 0) {
 1700. envp[envn++] = build_env("TZ=%s", getenv("TZ"));
 1701. }
 1702. envp[envn] = (char*) 0;
 1703. return envp;
 1704. }
 1705. static void make_log_entry(void) {
 1706. char* ru;
 1707. char url[500];
 1708. char bytes_str[40];
 1709. time_t now;
 1710. struct tm* t;
 1711. const char* cernfmt_nozone = "%d/%b/%Y:%H:%M:%S";
 1712. char date_nozone[100];
 1713. int zone;
 1714. char sign;
 1715. char date[100];
 1716. if(logfp == (FILE*) 0) {
 1717. return;
 1718. }
 1719. if(protocol == (char*) 0) {
 1720. protocol = "UNKNOWN";
 1721. }
 1722. if(path == (char*) 0) {
 1723. path = "";
 1724. }
 1725. if(remoteuser != (char*) 0) {
 1726. ru = remoteuser;
 1727. } else {
 1728. ru = "-";
 1729. }
 1730. now = time((time_t*) 0);
 1731. (void) snprintf(url, sizeof(url), "%s", path);
 1732. if(bytes >= 0) {
 1733. (void) snprintf(bytes_str, sizeof(bytes_str), "%lld", (long long int) bytes );
 1734. } else {
 1735. (void) strcpy(bytes_str, "-");
 1736. }
 1737. t = localtime(&now);
 1738. (void) strftime(date_nozone, sizeof(date_nozone), cernfmt_nozone, t);
 1739. zone = t->tm_gmtoff / 60L;
 1740. if(zone >= 0) {
 1741. sign = '+';
 1742. } else {
 1743. sign = '-';
 1744. zone = -zone;
 1745. }
 1746. zone = (zone / 60) * 100 + zone % 60;
 1747. (void) snprintf(date, sizeof(date), "%s %c%04d", date_nozone, sign, zone);
 1748. (void) fprintf(logfp, "%.80s - %.80s [%s] \"%.80s %.200s %.80s\" %d %s \"%.200s\" \"%.200s\"\n", ntoa(&client_addr), ru, date, get_method_str(method), url, protocol, status, bytes_str, referer, useragent);
 1749. (void) fflush(logfp);
 1750. }
 1751. static ssize_t my_read(char* buf, size_t size, int is_ssl) {
 1752. if(is_ssl) {
 1753. return SSL_read(ssl, buf, size);
 1754. } else {
 1755. return read(conn_fd, buf, size);
 1756. }
 1757. }
 1758. static ssize_t my_write(char* buf, size_t size, int is_ssl) {
 1759. if(is_ssl) {
 1760. return SSL_write(ssl, buf, size);
 1761. } else {
 1762. return write(conn_fd, buf, size);
 1763. }
 1764. }
 1765. static void no_value_required(char* name, char* value) {
 1766. if(value != (char*) 0) {
 1767. (void) fprintf(stderr, "%s: no value required for %s option\n", argv0, name);
 1768. exit(1);
 1769. }
 1770. }
 1771. static char* ntoa(usockaddr* usaP) {
 1772. static char str[200];
 1773. if(getnameinfo(&usaP->sa, sockaddr_len(usaP), str, sizeof(str), 0, 0, NI_NUMERICHOST) != 0) {
 1774. str[0] = '?';
 1775. str[1] = '\0';
 1776. } else if(IN6_IS_ADDR_V4MAPPED(&usaP->sa_in6.sin6_addr) && strncmp(str, "::ffff:", 7) == 0) {
 1777. (void) strcpy(str, &str[7]);
 1778. }
 1779. return str;
 1780. }
 1781. static void post_post_garbage_hack(int is_ssl) {
 1782. char buf[2];
 1783. if(is_ssl) {
 1784. return;
 1785. }
 1786. set_ndelay(conn_fd);
 1787. if(read(conn_fd, buf, sizeof(buf)) < 0) { ; };
 1788. clear_ndelay(conn_fd);
 1789. }
 1790. static void read_config(char* filename) {
 1791. FILE* fp;
 1792. char line[10000];
 1793. char* cp;
 1794. char* cp2;
 1795. char* name;
 1796. char* value;
 1797. fp = fopen(filename, "r");
 1798. if(fp == (FILE*) 0) {
 1799. syslog(LOG_CRIT, "%s - %m", filename);
 1800. perror(filename);
 1801. exit(1);
 1802. }
 1803. while(fgets(line, sizeof(line), fp) != (char*) 0) {
 1804. if((cp = strchr(line, '#')) != (char*) 0) {
 1805. *cp = '\0';
 1806. }
 1807. cp = line;
 1808. cp += strspn(cp, " \t\012\015");
 1809. while(*cp != '\0') {
 1810. cp2 = cp + strcspn(cp, " \t\012\015");
 1811. while(*cp2 == ' ' || *cp2 == '\t' || *cp2 == '\012' || *cp2 == '\015') {
 1812. *cp2++ = '\0';
 1813. }
 1814. name = cp;
 1815. value = strchr(name, '=');
 1816. if(value != (char*) 0) {
 1817. *value++ = '\0';
 1818. }
 1819. if(strcasecmp(name, "debug") == 0) {
 1820. no_value_required(name, value);
 1821. debug = 1;
 1822. } else if(strcasecmp(name, "port") == 0) {
 1823. value_required(name, value);
 1824. port = (unsigned short) atoi(value);
 1825. } else if(strcasecmp(name, "dir") == 0) {
 1826. value_required(name, value);
 1827. dir = e_strdup(value);
 1828. } else if(strcasecmp(name, "data_dir") == 0) {
 1829. value_required(name, value);
 1830. data_dir = e_strdup(value);
 1831. } else if(strcasecmp(name, "user") == 0) {
 1832. value_required(name, value);
 1833. user = e_strdup(value);
 1834. } else if(strcasecmp(name, "cgipat") == 0) {
 1835. value_required(name, value);
 1836. cgi_pattern = e_strdup(value);
 1837. } else if(strcasecmp(name, "urlpat") == 0) {
 1838. value_required(name, value);
 1839. url_pattern = e_strdup(value);
 1840. } else if(strcasecmp(name, "noemptyreferers") == 0) {
 1841. value_required(name, value);
 1842. no_empty_referers = 1;
 1843. } else if(strcasecmp(name, "localpat") == 0) {
 1844. value_required(name, value);
 1845. local_pattern = e_strdup(value);
 1846. } else if(strcasecmp(name, "host") == 0) {
 1847. value_required(name, value);
 1848. hostname = e_strdup(value);
 1849. } else if(strcasecmp(name, "logfile") == 0) {
 1850. value_required(name, value);
 1851. logfile = e_strdup(value);
 1852. } else if(strcasecmp(name, "pidfile") == 0) {
 1853. value_required(name, value);
 1854. pidfile = e_strdup(value);
 1855. } else if(strcasecmp(name, "charset") == 0) {
 1856. value_required(name, value);
 1857. charset = e_strdup(value);
 1858. } else if(strcasecmp(name, "p3p") == 0) {
 1859. value_required(name, value);
 1860. p3p = e_strdup(value);
 1861. } else if(strcasecmp(name, "max_age") == 0) {
 1862. value_required(name, value);
 1863. max_age = atoi(value);
 1864. } else if(strcasecmp(name, "default_realm_name") == 0) {
 1865. value_required(name, value);
 1866. defaultRealmName = e_strdup(value);
 1867. } else if(strcasecmp(name, "default_realm_password_file") == 0) {
 1868. value_required(name, value);
 1869. defaultRealmPasswordFile = e_strdup(value);
 1870. } else if(strcasecmp(name, "default_page_file") == 0) {
 1871. value_required(name, value);
 1872. defaultPageFile = e_strdup(value);
 1873. } else if(strcasecmp(name, "page_not_found_file") == 0) {
 1874. value_required(name, value);
 1875. pageNotFoundFile = e_strdup(value);
 1876. } else if(strcasecmp(name, "allow_directory_listing") == 0) {
 1877. value_required(name, value);
 1878. if(strcmp(value, "1") == 0 || strcmp(value, "true") == 0 || strcmp(value, "TRUE") == 0 || strcmp(value, "yes") == 0 || strcmp(value, "YES") == 0) {
 1879. allowDirectoryListing = 1;
 1880. } else {
 1881. allowDirectoryListing = 0;
 1882. }
 1883. } else if(strcasecmp(name, "ssl") == 0) {
 1884. no_value_required(name, value);
 1885. do_ssl = 1;
 1886. } else if(strcasecmp(name, "certfile") == 0) {
 1887. value_required(name, value);
 1888. certfile = e_strdup(value);
 1889. } else if(strcasecmp(name, "cipher") == 0) {
 1890. value_required(name, value);
 1891. cipher = e_strdup(value);
 1892. } else {
 1893. (void) fprintf(stderr, "%s: unknown config option '%s'\n", argv0, name);
 1894. exit(1);
 1895. }
 1896. cp = cp2;
 1897. cp += strspn(cp, " \t\012\015");
 1898. }
 1899. }
 1900. (void) fclose(fp);
 1901. }
 1902. static int really_check_referer(void) {
 1903. char* cp1;
 1904. char* cp2;
 1905. char* cp3;
 1906. char* refhost;
 1907. char *lp;
 1908. if(referer == (char*) 0 || referer[0] == '\0' || (cp1 = strstr(referer, "//")) == (char*) 0) {
 1909. if(no_empty_referers && match(url_pattern, path)) {
 1910. return 0;
 1911. } else {
 1912. return 1;
 1913. }
 1914. }
 1915. cp1 += 2;
 1916. for(cp2 = cp1; *cp2 != '/' && *cp2 != ':' && *cp2 != '\0'; ++cp2) {
 1917. continue;
 1918. }
 1919. refhost = (char*) e_malloc(cp2 - cp1 + 1);
 1920. for(cp3 = refhost; cp1 < cp2; ++cp1, ++cp3) {
 1921. if(isupper(*cp1)) {
 1922. *cp3 = tolower(*cp1);
 1923. } else {
 1924. *cp3 = *cp1;
 1925. }
 1926. }
 1927. *cp3 = '\0';
 1928. if(local_pattern != (char*) 0) {
 1929. lp = local_pattern;
 1930. } else {
 1931. lp = hostname;
 1932. if(lp == (char*) 0) {
 1933. return 1;
 1934. }
 1935. }
 1936. if(!match(lp, refhost) && match(url_pattern, path)) {
 1937. return 0;
 1938. } else {
 1939. return 1;
 1940. }
 1941. }
 1942. static void reopen_logfile(void) {
 1943. if(logfp != (FILE*) 0) {
 1944. (void) fclose(logfp);
 1945. logfp = (FILE*) 0;
 1946. }
 1947. if(logfile != (char*) 0) {
 1948. syslog(LOG_NOTICE, "re-opening logfile");
 1949. logfp = fopen(logfile, "a");
 1950. if(logfp == (FILE*) 0) {
 1951. syslog(LOG_CRIT, "%s - %m", logfile);
 1952. perror(logfile);
 1953. exit(1);
 1954. }
 1955. }
 1956. }
 1957. static void send_authenticate(char* realm, int is_ssl) {
 1958. char header[10000];
 1959. (void) snprintf(header, sizeof(header), "WWW-Authenticate: Basic realm=\"%s\"", realm);
 1960. send_error(401, "Unauthorized", header, "Authorization required.", is_ssl);
 1961. }
 1962. static void send_error(int s, char* title, char* extra_header, char* text, int is_ssl) {
 1963. add_headers(s, title, extra_header, "", "text/html; charset=%s", (off_t) -1, (time_t) -1);
 1964. send_error_body(s, title, text);
 1965. send_error_tail();
 1966. send_response(is_ssl);
 1967. SSL_free(ssl);
 1968. exit(1);
 1969. }
 1970. static void send_error_body(int s, char* title, char* text) {
 1971. char filename[1000];
 1972. char buf[10000];
 1973. int buflen;
 1974. (void) snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/err%d.html", ERR_DIR, s);
 1975. if(send_error_file(filename)) {
 1976. return;
 1977. }
 1978. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "<html>\n<head><title>Error %d - %s</title></head>\n<body bgcolor=\"#cc9999\" text=\"#000000\">\n<h2>Error %d</h2>\n", s, title, s);
 1979. add_to_response(buf, buflen);
 1980. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "%s\n", text);
 1981. add_to_response(buf, buflen);
 1982. }
 1983. static int send_error_file(char* filename) {
 1984. FILE* fp;
 1985. char buf[1000];
 1986. size_t r;
 1987. fp = fopen(filename, "r");
 1988. if(fp == (FILE*) 0) {
 1989. return 0;
 1990. }
 1991. for(;;) {
 1992. r = fread(buf, 1, sizeof(buf), fp);
 1993. if(r == 0) {
 1994. break;
 1995. }
 1996. add_to_response(buf, r);
 1997. }
 1998. (void) fclose(fp);
 1999. return 1;
 2000. }
 2001. static void send_error_tail(void) {
 2002. char buf[500];
 2003. int buflen;
 2004. if(match("**MSIE**", useragent)) {
 2005. int n;
 2006. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "<!--\n");
 2007. add_to_response(buf, buflen);
 2008. for(n = 0; n < 6; ++n) {
 2009. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "Padding so that MSIE deigns to show this error instead of its own canned one.\n");
 2010. add_to_response(buf, buflen);
 2011. }
 2012. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "-->\n");
 2013. add_to_response(buf, buflen);
 2014. }
 2015. buflen = snprintf(buf, sizeof(buf), "<hr>\n%s\n</body>\n</html>\n", SERVER_SOFTWARE);
 2016. add_to_response(buf, buflen);
 2017. }
 2018. static void send_redirect(char* extra_header, char* hostname, char* new_location, int is_ssl) {
 2019. char extra_header_buf[5000];
 2020. const char *sep = new_location[0] == '/' ? "" : "/";
 2021. const char *proto = is_ssl == 1 ? "https://" : "http://";
 2022. extra_header = extra_header == NULL ? "" : extra_header;
 2023. if(strcmp(extra_header, "") == 0) {
 2024. sprintf(extra_header_buf, "Location: %s%s%s%s", proto, hostname, sep, new_location);
 2025. } else {
 2026. sprintf(extra_header_buf, "%s\r\nLocation: %s%s%s%s", extra_header, proto, hostname, sep, new_location);
 2027. }
 2028. add_headers(301, "Moved Permanently", extra_header_buf, "", "text/html; charset=%s", (off_t) -1, (time_t) -1);
 2029. send_error_body(301, "Moved Permanently", "Moved Permanently");
 2030. send_error_tail();
 2031. send_response(is_ssl);
 2032. SSL_free(ssl);
 2033. exit(1);
 2034. }
 2035. static void send_response(is_ssl) {
 2036. (void) my_write(response, response_len, is_ssl);
 2037. }
 2038. static void send_via_write(int fd, off_t size, int is_ssl) {
 2039. if(size <= SIZE_T_MAX) {
 2040. size_t size_size = (size_t) size;
 2041. void* ptr = mmap(0, size_size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);
 2042. if(ptr != (void*) -1) {
 2043. (void) my_write(ptr, size_size, is_ssl);
 2044. (void) munmap(ptr, size_size);
 2045. }
 2046. #ifdef MADV_SEQUENTIAL
 2047. (void) madvise(ptr, size_size, MADV_SEQUENTIAL);
 2048. #endif
 2049. } else {
 2050. char buf[30000];
 2051. ssize_t r, r2;
 2052. for(;;) {
 2053. r = read(fd, buf, sizeof(buf));
 2054. if(r < 0 && (errno == EINTR || errno == EAGAIN)) {
 2055. sleep(1);
 2056. continue;
 2057. }
 2058. if(r <= 0) {
 2059. return;
 2060. }
 2061. for(;;) {
 2062. r2 = my_write(buf, r, is_ssl);
 2063. if(r2 < 0 && (errno == EINTR || errno == EAGAIN)) {
 2064. sleep(1);
 2065. continue;
 2066. }
 2067. if(r2 != r) {
 2068. return;
 2069. }
 2070. break;
 2071. }
 2072. }
 2073. }
 2074. }
 2075. static void set_ndelay(int fd) {
 2076. int flags, newflags;
 2077. flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
 2078. if(flags != -1) {
 2079. newflags = flags | (int) O_NDELAY;
 2080. if(newflags != flags) {
 2081. (void) fcntl(fd, F_SETFL, newflags);
 2082. }
 2083. }
 2084. }
 2085. static int sockaddr_check(usockaddr* usaP) {
 2086. switch (usaP->sa.sa_family) {
 2087. case AF_INET:
 2088. return 1;
 2089. case AF_INET6:
 2090. return 1;
 2091. default:
 2092. return 0;
 2093. }
 2094. }
 2095. static size_t sockaddr_len(usockaddr* usaP) {
 2096. switch(usaP->sa.sa_family) {
 2097. case AF_INET:
 2098. return sizeof(struct sockaddr_in);
 2099. case AF_INET6:
 2100. return sizeof(struct sockaddr_in6);
 2101. default:
 2102. return 0;
 2103. }
 2104. }
 2105. static void start_request(void) {
 2106. request_size = 0;
 2107. request_idx = 0;
 2108. }
 2109. static void start_response(void) {
 2110. response_size = 0;
 2111. }
 2112. static void strdecode(char* to, char* from) {
 2113. for(; *from != '\0'; ++to, ++from) {
 2114. if(from[0] == '%' && isxdigit(from[1]) && isxdigit(from[2])) {
 2115. *to = hexit(from[1]) * 16 + hexit(from[2]);
 2116. from += 2;
 2117. } else {
 2118. *to = *from;
 2119. }
 2120. }
 2121. *to = '\0';
 2122. }
 2123. static void strencode(char* to, size_t tosize, const char* from) {
 2124. int tolen;
 2125. for(tolen = 0; *from != '\0' && tolen + 4 < tosize; ++from) {
 2126. if(isalnum(*from) || strchr("/_.-~", *from) != (char*) 0) {
 2127. *to = *from;
 2128. ++to;
 2129. ++tolen;
 2130. } else {
 2131. (void) sprintf(to, "%%%02x", (int) *from & 0xff);
 2132. to += 3;
 2133. tolen += 3;
 2134. }
 2135. }
 2136. *to = '\0';
 2137. }
 2138. static void usage(void) {
 2139. (void) fprintf(stderr, "Usage: %s [-C configfile] [-D] [-S use ssl, if no ssl port is specified all connections will be SSL] [-E certfile] [-SP ssl port] [-Y cipher] [-p port] [-d dir] [-dd data_dir] [-c cgipat] [-u user] [-h hostname] [-l logfile] [-i pidfile] [-T charset] [-L language] [-P P3P] [-M maxage] [-DRN default realm name] [-DRP default realm password file] [-DPF default page file] [-PNF Page to load when 404 Not Found error occurs] \n", argv0);
 2140. exit(1);
 2141. }
 2142. static void value_required(char* name, char* value) {
 2143. if(value == (char*) 0) {
 2144. (void) fprintf(stderr, "%s: value required for %s option\n", argv0, name);
 2145. exit(1);
 2146. }
 2147. }