Procházet zdrojové kódy

Update to v1.41

master
belliash před 8 roky
rodič
revize
ce23e5bc25
2 změnil soubory, kde provedl 2 přidání a 2 odebrání
  1. +1
    -1
      kuhttpd.c
  2. +1
    -1
      kuhttpd.h

+ 1
- 1
kuhttpd.c Zobrazit soubor

@ -1744,7 +1744,7 @@ static char** make_envp(int is_ssl, unsigned short conn_port) {
envp[envn++] = build_env("PATH=%s", CGI_PATH);
envp[envn++] = build_env("LD_LIBRARY_PATH=%s", CGI_LD_LIBRARY_PATH);
envp[envn++] = build_env("SERVER_SOFTWARE=%s", SERVER_SOFTWARE);
envp[envn++] = build_env("WEBUI_LANGUAGE=%s", language);
envp[envn++] = build_env("WWW_LANGUAGE=%s", language);
cp = hostname;
if(cp != (char*) 0) {
envp[envn++] = build_env("SERVER_NAME=%s", cp);


+ 1
- 1
kuhttpd.h Zobrazit soubor

@ -35,7 +35,7 @@
#define METHOD_HEAD 2
#define METHOD_POST 3
#define SERVER_SOFTWARE "Kagera uHTTP Daemon 1.4"
#define SERVER_SOFTWARE "Kagera uHTTP Daemon 1.41"
struct mime_entry {
char* ext;


Načítá se…
Zrušit
Uložit