Kagera uHTTP Daemon
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

24 wiersze
748 B

 1. RANDFILE = kuhttpd.rnd
 2. [req]
 3. default_bits = 1024
 4. encrypt_key = yes
 5. distinguished_name = req_dn
 6. x509_extensions = cert_type
 7. [req_dn]
 8. countryName = Country Name (2 letter code)
 9. countryName_default = EU
 10. countryName_min = 2
 11. countryName_max = 2
 12. stateOrProvinceName = State or Province Name (full name)
 13. stateOrProvinceName_default = European Union
 14. localityName = European Union
 15. organizationName = Organization Name (eg, company)
 16. organizationName_default = Asio Software Technologies
 17. commonName = Common Name (FQDN of your server)
 18. commonName_default = Kagera Router Management Utility
 19. [cert_type]
 20. nsCertType = server