Kagera uHTTP Daemon
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

20 wiersze
451 B

/**
* @PROJECT Kagera uHTTP Daemon
* @COPYRIGHT See COPYING in the top level directory
* @FILE mime_enc.h
* @PURPOSE MIME encodings list
* @DEVELOPERS Rafal Kupiec <belliash@asiotec.eu.org>
*/
#ifndef __MIME_ENC_H
#define __MIME_ENC_H
static struct mime_entry enc_tab[] = {
{ "Z", 0, "compress", 0 },
{ "gz", 0, "gzip", 0 },
{ "uu", 0, "x-uuencode", 0 },
};
static const int n_enc_tab = sizeof(enc_tab) / sizeof(*enc_tab);
#endif