Kagera uHTTP Daemon
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 

45 regels
936 B

CC = gcc
CFLAGS = -O2 -s -D_GNU_SOURCE
LDLIBS = -lcrypt -lcyassl -lm
PREFIX =
BINDIR = $(PREFIX)/usr/sbin
ifeq ($(CROSS_BUILD), 1)
DEFS:=-DCROSS_BUILD
else
DEFS:=
endif
all: kuhttpd cert
@echo "All done!"
kuhttpd: kuhttpd.o match.o dateparse.o
$(CC) $(CFLAGS) $(LDLIBS) kuhttpd.o match.o dateparse.o -o kuhttpd
kuhttpd.o: kuhttpd.c
$(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c kuhttpd.c
match.o: match.c
$(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c match.c
dateparse.o: dateparse.c
$(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c dateparse.c
cert: kuhttpd.pem
kuhttpd.pem: kuhttpd.cnf
openssl req -batch -new -x509 -days 7500 -nodes -config kuhttpd.cnf -out kuhttpd.pem -keyout kuhttpd.pem
openssl x509 -subject -dates -fingerprint -noout -in kuhttpd.pem
chmod 600 kuhttpd.pem
install:
mkdir -p $(BINDIR)
cp kuhttpd $(BINDIR)
@echo "All done!"
uninstall:
@rm -f $(BINDIR)/kuhttpd
@echo "All done!"
clean:
rm -f kuhttpd kuhttpd.pem kuhttpd.rnd *.o
@echo "All done!"