Kagera Session Manager
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

7 yıl önce
7 yıl önce
7 yıl önce
12345678910
  1. Session Manager
  2. ===============
  3. SessMgr is a small utility for Kagera Firmware Administrator's WebUI session
  4. validation. Its task is to check password, validate sessions and authorize
  5. administrator access. For security reasons, it also saves all success
  6. authorization in system logger and allows to easily log out from Web Interface.
  7. It is based on Gargoyle Session Validator <http://www.gargoyle-router.com/>