Rafal Kupiec преди 7 години
ревизия
9ac84371d5
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. +4
    -0
      README.md

+ 4
- 0
README.md Целия файл

@@ -0,0 +1,4 @@
sessmgr
=======

Kagera Session Manager

Loading…
Отказ
Запис