6 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Rafal Kupiec ff4da850fd Switch to markdown преди 9 месеца
  Rafal Kupiec 8d93137639 Update Session Manager преди 5 години
  Rafal Kupiec 27b78ae986 update to v1.31 преди 5 години
  Rafal Kupiec ea16a23563 Update readme преди 5 години
  Rafal Kupiec a4dc349656 Initial import преди 5 години
  Rafal Kupiec 9ac84371d5 Initial commit преди 5 години