Kagera Session Manager
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

37 wiersze
567 B

 1. CC = gcc
 2. CFLAGS = -O2 -s -D_GNU_SOURCE
 3. LDLIBS = -lcrypt
 4. PREFIX =
 5. BINDIR = $(PREFIX)/usr/sbin
 6. ifeq ($(USE_SHADOW), 1)
 7. DEFS:=-DUSE_SHADOW
 8. else
 9. DEFS:=
 10. endif
 11. all: sessmgr
 12. @echo "All done!"
 13. sessmgr: sessmgr.o sha256.o
 14. $(CC) $(CFLAGS) $(LDLIBS) sessmgr.o sha256.o -o sessmgr
 15. sessmgr.o: sessmgr.c
 16. $(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c sessmgr.c
 17. sha256.o: sha256.c
 18. $(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c sha256.c
 19. install:
 20. mkdir -p $(BINDIR)
 21. cp sessmgr $(BINDIR)
 22. @echo "All done!"
 23. uninstall:
 24. rm -f $(BINDIR)/sessmgr
 25. @echo "All done!"
 26. clean:
 27. rm -f sessmgr *.o
 28. @echo "All done!"