Kagera Session Manager
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 

36 rader
567 B

CC = gcc
CFLAGS = -O2 -s -D_GNU_SOURCE
LDLIBS = -lcrypt
PREFIX =
BINDIR = $(PREFIX)/usr/sbin
ifeq ($(USE_SHADOW), 1)
DEFS:=-DUSE_SHADOW
else
DEFS:=
endif
all: sessmgr
@echo "All done!"
sessmgr: sessmgr.o sha256.o
$(CC) $(CFLAGS) $(LDLIBS) sessmgr.o sha256.o -o sessmgr
sessmgr.o: sessmgr.c
$(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c sessmgr.c
sha256.o: sha256.c
$(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c sha256.c
install:
mkdir -p $(BINDIR)
cp sessmgr $(BINDIR)
@echo "All done!"
uninstall:
rm -f $(BINDIR)/sessmgr
@echo "All done!"
clean:
rm -f sessmgr *.o
@echo "All done!"