Kagera Session Manager
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

22 wiersze
577 B

/**
* @PROJECT Session Manager
* @COPYRIGHT See COPYING in the top level directory
* @FILE sessmgr.h
* @PURPOSE WebUI session manager
* @DEVELOPERS Eric Bishop <eric@gargoyle-router.com>
* Rafal Kupiec <belliash@asiotec.eu.org>
*/
#ifndef __SESSMGR_H
#define __SESSMGR_H
#define DEFAULT_SESSION_TIMEOUT 15
extern char* crypt(const char* key, const char* setting);
char* get_admin_hash(const char* username);
char* get_cookie_time(time_t t);
void* safe_malloc(size_t size);
char* safe_strcat(int num_strs, ...);
char* safe_strdup(const char* str);
#endif