Kagera Session Manager
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 

30 regels
487 B

CC = gcc
CFLAGS = -O2 -s -D_GNU_SOURCE
LDLIBS = -lcrypt
PREFIX =
BINDIR = $(PREFIX)/usr/sbin
all: sessmgr
@echo "All done!"
sessmgr: sessmgr.o sha256.o
$(CC) $(CFLAGS) $(LDLIBS) sessmgr.o sha256.o -o sessmgr
sessmgr.o: sessmgr.c
$(CC) $(CFLAGS) -c sessmgr.c
sha256.o: sha256.c
$(CC) $(CFLAGS) -c sha256.c
install:
mkdir -p $(BINDIR)
cp sessmgr $(BINDIR)
@echo "All done!"
uninstall:
rm -f $(BINDIR)/sessmgr
@echo "All done!"
clean:
rm -f sessmgr *.o
@echo "All done!"