Kagera Session Manager
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 

30 satır
487 B

CC = gcc
CFLAGS = -O2 -s -D_GNU_SOURCE
LDLIBS = -lcrypt
PREFIX =
BINDIR = $(PREFIX)/usr/sbin
all: sessmgr
@echo "All done!"
sessmgr: sessmgr.o sha256.o
$(CC) $(CFLAGS) $(LDLIBS) sessmgr.o sha256.o -o sessmgr
sessmgr.o: sessmgr.c
$(CC) $(CFLAGS) -c sessmgr.c
sha256.o: sha256.c
$(CC) $(CFLAGS) -c sha256.c
install:
mkdir -p $(BINDIR)
cp sessmgr $(BINDIR)
@echo "All done!"
uninstall:
rm -f $(BINDIR)/sessmgr
@echo "All done!"
clean:
rm -f sessmgr *.o
@echo "All done!"