Kagera Session Manager
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Rafal Kupiec a4dc349656 Initial import 7 lat temu
COPYING Initial import 7 lat temu
Makefile Initial import 7 lat temu
README Initial import 7 lat temu
sessmgr.c Initial import 7 lat temu
sessmgr.h Initial import 7 lat temu
sha256.c Initial import 7 lat temu
sha256.h Initial import 7 lat temu

README

Session Manager
===============

SessMgr is a small utility for Kagera Firmware Administrator's WebUI session validation.
Its task is to check password, validate sessions and authorize administrator access.
For security reasons, it also saves all success authorization in system logger and allows
to easily log out from Web Interface.


It is based on Gargoyle Session Validator <http://www.gargoyle-router.com/>