WebGet & WebPost Utilities
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 

563 B

WebGet

WebGet fetches an HTTP and HTTPS URLs and dumps the contents to stdout. It does not do gopher, ftp, file, news, or any other type of URL, only HTTP. It can be configured to do HTTPS fetches as well.

It is based on http_get http://acme.com/software/http_get/

WebPost

WebPost does a POST operation to an HTTP and HTTPS URLs and dumps the results to stdout. It does not do gopher, ftp, file, news, or any other type of URL, only HTTP. It can be configured to do HTTPS POSTs as well.

It is based on http_post http://acme.com/software/http_post/