WebGet & WebPost Utilities
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

563 B

WebGet

WebGet fetches an HTTP and HTTPS URLs and dumps the contents to stdout. It does not do gopher, ftp, file, news, or any other type of URL, only HTTP. It can be configured to do HTTPS fetches as well.

It is based on http_get http://acme.com/software/http_get/

WebPost

WebPost does a POST operation to an HTTP and HTTPS URLs and dumps the results to stdout. It does not do gopher, ftp, file, news, or any other type of URL, only HTTP. It can be configured to do HTTPS POSTs as well.

It is based on http_post http://acme.com/software/http_post/