WebGet & WebPost Utilities
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

45 wiersze
773 B

 1. CC = gcc
 2. CFLAGS = -O2 -s -D_GNU_SOURCE
 3. LDLIBS = -lcyassl -lm
 4. PREFIX =
 5. BINDIR = $(PREFIX)/usr/bin
 6. ifeq ($(CROSS_BUILD), 1)
 7. DEFS:=-DCROSS_BUILD
 8. else
 9. DEFS:=
 10. endif
 11. all: webget webpost
 12. @echo "All done!"
 13. webget: webget.o libweb.o
 14. $(CC) $(CFLAGS) $(LDLIBS) webget.o libweb.o -o webget
 15. webpost: webpost.o libweb.o
 16. $(CC) $(CFLAGS) $(LDLIBS) webpost.o libweb.o -o webpost
 17. webget.o: webget.c
 18. $(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c webget.c
 19. webpost.o: webpost.c
 20. $(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c webpost.c
 21. libweb.o: libweb.c
 22. $(CC) $(CFLAGS) $(DEFS) -c libweb.c
 23. install:
 24. mkdir -p $(BINDIR)
 25. cp webget $(BINDIR)
 26. cp webpost $(BINDIR)
 27. @echo "All done!"
 28. uninstall:
 29. @rm -f $(BINDIR)/webget
 30. @rm -f $(BINDIR)/webpost
 31. @echo "All done!"
 32. clean:
 33. rm -f webget webpost *.o
 34. @echo "All done!"