WebGet & WebPost Utilities
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
belliash d79b294105 Initial import 7 lat temu
COPYING Initial import 7 lat temu
Makefile Initial import 7 lat temu
README Initial import 7 lat temu
libweb.c Initial import 7 lat temu
libweb.h Initial import 7 lat temu
webget.c Initial import 7 lat temu
webpost.c Initial import 7 lat temu

README

WebGet
======

WebGet fetches an HTTP and HTTPS URLs and dumps the contents to stdout. It does
not do gopher, ftp, file, news, or any other type of URL, only HTTP. It can be
configured to do HTTPS fetches as well.


It is based on http_get <http://acme.com/software/http_get/>WebPost
=======

WebPost does a POST operation to an HTTP and HTTPS URLs and dumps the results to
stdout. It does not do gopher, ftp, file, news, or any other type of URL, only
HTTP. It can be configured to do HTTPS POSTs as well.


It is based on http_post <http://acme.com/software/http_post/>