Kagera Web Interface
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

18 wiersze
366 B

 1. #!/usr/bin/cbsi
 2. <h1><%@ Run Custom Commands %></h1>
 3. <form>
 4. <textarea id="cmds"></textarea>
 5. <div class="hidden">
 6. <h2><%@ Output %></h2>
 7. <div class="code">
 8. <pre id="output"></pre>
 9. </div>
 10. </div>
 11. <hr />
 12. <div class="formctrl">
 13. <input type="reset" value="<%@ Reset %>" />
 14. <input type="button" value="<%@ Run %>" onclick="runScript()" />
 15. </div>
 16. </form>