belliash преди 7 години
родител
ревизия
12df197648
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      files/dispatch.sh

+ 1
- 0
files/dispatch.sh Целия файл

@@ -91,6 +91,7 @@ if [ ${DISPATCH_STAGE} -eq 2 ]; then
91 91
 	dispatchProgress 3
92 92
 fi
93 93
 
94
+# Begin stage #3
94 95
 if [ ${DISPATCH_STAGE} -eq 3 ]; then
95 96
 	einfo "Dispatching system..."
96 97
 	emerge -1 --nodeps baselayout &> /dev/null || die "Unable to emerge baselayout!" 3

Loading…
Отказ
Запис