belliash преди 8 години
родител
ревизия
12df197648
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      files/dispatch.sh

+ 1
- 0
files/dispatch.sh Целия файл

@@ -91,6 +91,7 @@ if [ ${DISPATCH_STAGE} -eq 2 ]; then
dispatchProgress 3
fi

# Begin stage #3
if [ ${DISPATCH_STAGE} -eq 3 ]; then
einfo "Dispatching system..."
emerge -1 --nodeps baselayout &> /dev/null || die "Unable to emerge baselayout!" 3


Зареждане…
Отказ
Запис