Przeglądaj źródła

add new step

master
belliash 8 lat temu
rodzic
commit
251e311482
1 zmienionych plików z 8 dodań i 2 usunięć
  1. +8
    -2
      files/dispatch.sh

+ 8
- 2
files/dispatch.sh Wyświetl plik

@@ -91,11 +91,17 @@ if [ ${DISPATCH_STAGE} -eq 2 ]; then
dispatchProgress 3
fi

# Begin stage #3
if [ ${DISPATCH_STAGE} -eq 3 ]; then
einfo "Dispatching system..."
emerge -1 --nodeps baselayout &> /dev/null || die "Unable to emerge baselayout!" 3
emerge -1 --nodeps openrc &> /dev/null || die "Unable to emerge openrc!" 3
dispatchProgress 4
fi

# Begin stage #4
if [ ${DISPATCH_STAGE} -eq 4 ]; then
einfo "Cleaning up..."
rm -rf /tmp/regen2-dispatch
einfo "All done!"
sleep 5
einfo "Enjoy reGen2!"
fi

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz