Преглед на файлове

finally push data

master
belliash преди 8 години
родител
ревизия
3e995a8195
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      ezsync

+ 6
- 0
ezsync Целия файл

@ -211,5 +211,11 @@ for MODULE in ${MODULES_POSTCOMMIT}; do
unloadModule
done
# Optionally commit all changes to remote Portage repository
if ! isEnabled ${EZOPT_NOPUSH}; then
pushRepository ${PORTAGESDIR}/${PORTAGE_BUILD[0]} ${PORTAGE_BUILD[1]} "Automatic update [$(date +"${PUSHDATEFORMAT}")]."
[ ${?} -ne 0 ] && die "Ezbuild was unable to record changes to the remote Portage repository!"
fi
# Finally quit the application
quit

Зареждане…
Отказ
Запис