belliash před 8 roky
rodič
revize
6bbbe27f8b
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      libraries/repositories

+ 1
- 1
libraries/repositories Zobrazit soubor

@ -203,7 +203,7 @@ function pullRsync() {
--timeout=${FETCHTIMEOUT} --whole-file --exclude=/.git --exclude=/.hg \
--exclude=/.svn --exclude=CVS --exclude=/distfiles --exclude=/local \
--exclude=/metadata/cache --exclude=/metadata/md5-cache \
--exclude=/packages ${ADDRESS} ${DIRECTORY}" || return 1
--exclude=/packages ${ADDRESS}/ ${DIRECTORY}" || return 1
return 0
}

Načítá se…
Zrušit
Uložit