belliash преди 8 години
родител
ревизия
7480ea769b
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      config/modules/openrc-branding.conf

+ 2
- 0
config/modules/openrc-branding.conf Целия файл

@ -1 +1,3 @@
# This directive defines the new branding for OpenRC that will be set by openrc-branding
# module. Usually this should be a distribution name.
CUSTOM_OPENRC_BRAND="MyOwn"

Зареждане…
Отказ
Запис