belliash преди 8 години
родител
ревизия
7e5c54414f
променени са 1 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 10 реда
  1. +10
    -10
      libraries/filesystem

+ 10
- 10
libraries/filesystem Целия файл

@ -83,6 +83,16 @@ function generateDigests() {
return 0
}
#-------------------------------------------------------------------------------
# Creates all components of the specified directories assuming thay are empty
# Parameters: %directory%
#-------------------------------------------------------------------------------
function makeCleanDirectory() {
rm -rf "${@}"
makeDirectory "${@}"
return ${?}
}
#-------------------------------------------------------------------------------
# Creates all 'core' directories necessary for EzBuild to operate
#-------------------------------------------------------------------------------
@ -95,16 +105,6 @@ function makeCoreDirectories() {
return 0
}
#-------------------------------------------------------------------------------
# Creates all components of the specified directories assuming thay are empty
# Parameters: %directory%
#-------------------------------------------------------------------------------
function makeCleanDirectory() {
rm -rf "${@}"
makeDirectory "${@}"
return ${?}
}
#-------------------------------------------------------------------------------
# Creates all components of the specified directories
# Parameters: %directory%

Зареждане…
Отказ
Запис