Преглед на файлове

message needs to be quoted

master
belliash преди 8 години
родител
ревизия
81d7b4a6f0
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      libraries/repositories

+ 2
- 2
libraries/repositories Целия файл

@@ -137,7 +137,7 @@ function pushGit() {
run "git add ." || return 1
STATUS=$(git status --porcelain)
if [ "${STATUS}" != "" ]; then
run "git commit -a -m ${MESSAGE}" || return 1
run "git commit -a -m \"${MESSAGE}\"" || return 1
run "git push" || return 1
fi
return 0
@@ -156,7 +156,7 @@ function pushMercurial() {
run "hg add ." || return 1
STATUS=$(hg status)
if [ "${STATUS}" != "" ]; then
run "hg commit -A -m ${MESSAGE}" || return 1
run "hg commit -A -m \"${MESSAGE}\"" || return 1
run "hg push -e ${BINDIR}/ssh_wrapper.sh" || return 1
fi
return 0


Зареждане…
Отказ
Запис