Bladeren bron

message needs to be quoted

master
belliash 7 jaren geleden
bovenliggende
commit
81d7b4a6f0
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 2 en 2 verwijderingen
  1. 2
    2
      libraries/repositories

+ 2
- 2
libraries/repositories Bestand weergeven

@@ -137,7 +137,7 @@ function pushGit() {
run "git add ." || return 1
STATUS=$(git status --porcelain)
if [ "${STATUS}" != "" ]; then
run "git commit -a -m ${MESSAGE}" || return 1
run "git commit -a -m \"${MESSAGE}\"" || return 1
run "git push" || return 1
fi
return 0
@@ -156,7 +156,7 @@ function pushMercurial() {
run "hg add ." || return 1
STATUS=$(hg status)
if [ "${STATUS}" != "" ]; then
run "hg commit -A -m ${MESSAGE}" || return 1
run "hg commit -A -m \"${MESSAGE}\"" || return 1
run "hg push -e ${BINDIR}/ssh_wrapper.sh" || return 1
fi
return 0

Laden…
Annuleren
Opslaan