belliash před 8 roky
rodič
revize
a445dd74ed
1 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 0 odebrání
  1. +3
    -0
      ezsync

+ 3
- 0
ezsync Zobrazit soubor

@ -154,3 +154,6 @@ for OVERLAY in ${MERGED_PORTAGE[*]}; do
[ ${?} -ne 0 ] && die "EzBuild was unable to merge package.mask file into Portage tree!" 16
fi
done
# Finally quit the application
quit

Načítá se…
Zrušit
Uložit