belliash преди 7 години
родител
ревизия
cd4c58c909
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      modules/regen2-features.ezmod

+ 1
- 1
modules/regen2-features.ezmod Целия файл

@@ -3,7 +3,7 @@
3 3
 EZMOD_DESCRIPTION="Enables reGen2 specific features in generated tree"
4 4
 EZMOD_COMPATIBILITY="ezsync"
5 5
 EZMOD_AUTHOR="Rafal Kupiec"
6
-EZMOD_VERSION="1.0"
6
+EZMOD_VERSION="1.2"
7 7
 
8 8
 ezsync_precommit() {
9 9
 	printInfo "Enabling compatibility options..."

Loading…
Отказ
Запис