belliash преди 8 години
родител
ревизия
cd4c58c909
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      modules/regen2-features.ezmod

+ 1
- 1
modules/regen2-features.ezmod Целия файл

@@ -3,7 +3,7 @@
EZMOD_DESCRIPTION="Enables reGen2 specific features in generated tree"
EZMOD_COMPATIBILITY="ezsync"
EZMOD_AUTHOR="Rafal Kupiec"
EZMOD_VERSION="1.0"
EZMOD_VERSION="1.2"

ezsync_precommit() {
printInfo "Enabling compatibility options..."


Зареждане…
Отказ
Запис