belliash преди 7 години
родител
ревизия
d2b95c940a
променени са 2 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. 4
    0
      modules/sample.ezmod
  2. 0
    0
      modules/test.ezmod

+ 4
- 0
modules/sample.ezmod Целия файл

@@ -0,0 +1,4 @@
1
+EZMOD_DESCRIPTION="Sample module for learning and testing purposes"
2
+EZMOD_COMPATIBILITY="ezbuild ezsync"
3
+EZMOD_AUTHOR="Rafal Kupiec"
4
+EZMOD_VERSION="0.1"

+ 0
- 0
modules/test.ezmod Целия файл


Loading…
Отказ
Запис