24 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  belliash fd68ef8fb4 add new module преди 8 години
  belliash cd4c58c909 version bump преди 8 години
  belliash 41c82e1ab5 merge 2 modules преди 8 години
  belliash 0d27f42433 pms is useless преди 8 години
  belliash 30b0cf02f6 replace module преди 8 години
  belliash 3b1e85cbe4 rename variable TRASHDIR to TEMPDIR преди 8 години
  belliash d171637d42 update modules преди 8 години
  belliash 126676c91b add update notifier преди 8 години
  belliash d5625a87d1 add custom-patches module преди 8 години
  belliash b27180f0c1 dont produce error here преди 8 години
  belliash 564120ad49 Remove pms cache преди 8 години
  belliash 7ee37f3b1a Regenerate manifest преди 8 години
  belliash 0e574e400e add dispatcher преди 8 години
  belliash b132748288 Add local-mirror module преди 8 години
  belliash 564e8e98d2 small changes in openrc-branding; adding baselayout-branding преди 8 години
  belliash 9b9606fca7 change option name преди 8 години
  belliash a9e55c3866 Add some modules for ezsync преди 8 години
  belliash d6b388b00a update sample module преди 8 години
  belliash 7b0fa2c967 add missing header преди 8 години
  belliash f378a66ac5 update modules concept преди 8 години
  belliash 5af0cb9dce implement functionExists() преди 8 години
  belliash 1431fad33b implement functionExists() преди 8 години
  belliash d2b95c940a Sample module преди 8 години
  belliash 3f5de41bba add container for modules преди 8 години