reGen2 Linux Release Metatool
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
belliash c7f4bbc56e let it be used by normal users; store all settings in user homedir instead of global /etc 8 lat temu
..
modules add new module 9 lat temu
common.conf Update config 9 lat temu
ezbuild.conf merge config files; all setting can be overwritten by putting them into ezbuild.conf or ezsync.conf 9 lat temu
ezsync.conf add missing mercurial support 9 lat temu
layout.conf let it be used by normal users; store all settings in user homedir instead of global /etc 8 lat temu