reGen2 Linux Release Metatool
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Rafal Kupiec c7f4bbc56e let it be used by normal users; store all settings in user homedir instead of global /etc 7 lat temu
..
common let it be used by normal users; store all settings in user homedir instead of global /etc 7 lat temu
constants add more definitions 8 lat temu
filesystem let it be used by normal users; store all settings in user homedir instead of global /etc 7 lat temu
repositories bugfix 8 lat temu