reGen2 Linux Release Metatool
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 

15 wiersze
611 B

# Copyright 2010-2012, Asio Software Technologies
# Distributed under the terms of the GNU General Public License v3
EZMOD_DESCRIPTION="Allows to re-brand the sys-apps/openrc package"
EZMOD_COMPATIBILITY="ezsync"
EZMOD_AUTHOR="Rafal Kupiec"
EZMOD_VERSION="1.1"
ezsync_precommit() {
printInfo "Enabling custom OpenRC branding..."
while read EBUILD; do
sed -i "s/BRANDING=\"Gentoo \${brand}\"/BRANDING=\"${CUSTOMBRANDING} \${brand}\"/g" ${EBUILD} || return 1
run "ebuild ${EBUILD} manifest" || return 1
done < <(find ${PORTAGESDIR}/${PORTAGE_BUILD[0]}/sys-apps/openrc -type f -name \*.ebuild)
return 0
}