reGen2 Linux Release Metatool
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 

16 regels
779 B

# Copyright 2010-2012, Asio Software Technologies
# Distributed under the terms of the GNU General Public License v3
EZMOD_DESCRIPTION="Enables reGen2 specific features in generated tree"
EZMOD_COMPATIBILITY="ezsync"
EZMOD_AUTHOR="Rafal Kupiec"
EZMOD_VERSION="1.2"
ezsync_precommit() {
printInfo "Enabling compatibility options..."
rm -rf ${PORTAGESDIR}/${PORTAGE_BUILD[0]}/metadata/cache
echo "cache-formats = md5-dict" >> ${PORTAGESDIR}/${PORTAGE_BUILD[0]}/metadata/layout.conf
echo "profile-formats = portage-1" >> ${PORTAGESDIR}/${PORTAGE_BUILD[0]}/metadata/layout.conf
run "cp ${EZROOT}/files/dispatch.sh ${PORTAGESDIR}/${PORTAGE_BUILD[0]}/scripts/dispatch.sh" || return 1
run "chmod +x ${PORTAGESDIR}/${PORTAGE_BUILD[0]}/scripts/dispatch.sh" || return 1
return 0
}