reGen2 Linux Release Metatool
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

16 wiersze
704 B

 1. # Copyright 2010-2012, Asio Software Technologies
 2. # Distributed under the terms of the GNU General Public License v3
 3. EZMOD_DESCRIPTION="Minifies Portage tree with so-called thin-manifests"
 4. EZMOD_COMPATIBILITY="ezsync"
 5. EZMOD_AUTHOR="Rafal Kupiec"
 6. EZMOD_VERSION="1.0"
 7. ezsync_precommit() {
 8. printInfo "Preparing thin-manifests..."
 9. find ${PORTAGESDIR}/${PORTAGE_BUILD[0]} -type f -iname changelog -exec rm -f {} \;
 10. find ${PORTAGESDIR}/${PORTAGE_BUILD[0]} -type f -iname manifest -exec sed -n -i -e "/DIST/p" {} \;
 11. echo "thin-manifests = true" >> ${PORTAGESDIR}/${PORTAGE_BUILD[0]}/metadata/layout.conf
 12. echo "sign-manifests = false" >> ${PORTAGESDIR}/${PORTAGE_BUILD[0]}/metadata/layout.conf
 13. return 0
 14. }