reGen2 Linux Release Metatool
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

15 wiersze
594 B

 1. # Copyright 2010-2012, Asio Software Technologies
 2. # Distributed under the terms of the GNU General Public License v3
 3. EZMOD_DESCRIPTION="Enables various compatibility options in Portage tree"
 4. EZMOD_COMPATIBILITY="ezsync"
 5. EZMOD_AUTHOR="Rafal Kupiec"
 6. EZMOD_VERSION="1.1"
 7. ezsync_precommit() {
 8. printInfo "Enabling compatibility options..."
 9. rm -rf ${PORTAGESDIR}/${PORTAGE_BUILD[0]}/metadata/cache
 10. echo "cache-formats = md5-dict" >> ${PORTAGESDIR}/${PORTAGE_BUILD[0]}/metadata/layout.conf
 11. echo "profile-formats = portage-1" >> ${PORTAGESDIR}/${PORTAGE_BUILD[0]}/metadata/layout.conf
 12. return 0
 13. }