reGen2 Linux Release Metatool
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

4 wiersze
175 B

  1. # This directive defines the new branding for OpenRC package that will be set by
  2. # openrc-branding module. Usually this should be a distribution name.
  3. CUSTOM_BRANDING="MyOwn"