Клон по подразбиране

master

15361c52c1 · Add older, but stable nvidia-drivers · Последна модификация преди 3 месеца