Oletus branch

master

15361c52c1 · Add older, but stable nvidia-drivers · Päivitetty 3 kuukautta sitten