2 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Rafal Kupiec 4d8b41993c
Cleanup repository a bit. преди 12 месеца
  Rafal Kupiec e30bce12cd
Add more ebuilds преди 2 години