11 Ревизии (4314840122d38d469f557e01f8cb92f04034eee2)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Rafal Kupiec 4314840122
Update VS:Code. преди 1 година
  Rafal Kupiec 22f4c68612
New version of VSC преди 1 година
  Rafal Kupiec e45b8f4b07
Fix dependencies преди 1 година
  Rafal Kupiec adc3dce90c
Bump gitea преди 1 година
  Rafal Kupiec 296c55d5ea
Bump Gitea преди 1 година
  Rafal Kupiec e30bce12cd
Add more ebuilds преди 1 година
  Rafal Kupiec d600fbef5b
Update layout преди 1 година
  Rafal Kupiec f7f0d1a12d
Import some packages преди 1 година
  Rafal Kupiec 76db5742d0
Import overlay layout преди 1 година
  Rafal Kupiec d854d2a3a5
Cleanup преди 1 година
  reGen2 Linux aaeb0b8d6a Initial commit преди 1 година