11 Комити (4314840122d38d469f557e01f8cb92f04034eee2)
 

Аутор SHA1 Порука Датум
  Rafal Kupiec 4314840122
Update VS:Code. пре 1 година
  Rafal Kupiec 22f4c68612
New version of VSC пре 1 година
  Rafal Kupiec e45b8f4b07
Fix dependencies пре 1 година
  Rafal Kupiec adc3dce90c
Bump gitea пре 1 година
  Rafal Kupiec 296c55d5ea
Bump Gitea пре 1 година
  Rafal Kupiec e30bce12cd
Add more ebuilds пре 1 година
  Rafal Kupiec d600fbef5b
Update layout пре 1 година
  Rafal Kupiec f7f0d1a12d
Import some packages пре 1 година
  Rafal Kupiec 76db5742d0
Import overlay layout пре 1 година
  Rafal Kupiec d854d2a3a5
Cleanup пре 1 година
  reGen2 Linux aaeb0b8d6a Initial commit пре 1 година