2 Revize (abbd54b5b3283089b714e28e7e36b4dfe8fe282d)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Rafal Kupiec 72baae6566
Add missing files. před 11 měsíci
  Rafal Kupiec fa43e06a8b
Add Nero for Linux. před 11 měsíci