1 Ревизии (abbd54b5b3283089b714e28e7e36b4dfe8fe282d)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Rafal Kupiec 22f4c68612
New version of VSC преди 1 година
  Rafal Kupiec e30bce12cd
Add more ebuilds преди 1 година