3 Ревизии (abbd54b5b3283089b714e28e7e36b4dfe8fe282d)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Rafal Kupiec 30688dbdb9
Use correct version for Leia. преди 10 месеца
  Rafal Kupiec 170bafb197
Update kodi-pvr-hts. преди 10 месеца
  Rafal Kupiec e30bce12cd
Add more ebuilds преди 1 година