31 Ревизии (abbd54b5b3283089b714e28e7e36b4dfe8fe282d)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Rafal Kupiec abbd54b5b3
Update Gitea. преди 3 месеца
  Rafal Kupiec 6520754fdd
Update Visual Studio Code to newest version. преди 4 месеца
  Rafal Kupiec e5e32b7def
Add missing files. преди 4 месеца
  Rafal Kupiec 1a06675268
Add missing patch. преди 4 месеца
  Rafal Kupiec d98c2b0535
Update Gitea ebuilds. преди 4 месеца
  Rafal Kupiec f2230774f5
Remove old and unused software. преди 4 месеца
  Rafal Kupiec 0e0b66d136
Update Gitea. преди 4 месеца
  Rafal Kupiec 72baae6566
Add missing files. преди 5 месеца
  Rafal Kupiec fa43e06a8b
Add Nero for Linux. преди 5 месеца
  Rafal Kupiec 62a6195099
Fix manifest. преди 5 месеца
  Rafal Kupiec cd92e7eb70
Bump Gitea version. преди 5 месеца
  Rafal Kupiec 824d3e8bfe
Fix ebuild. преди 5 месеца
  Rafal Kupiec 9684ee61f6
Update VS:Code. преди 6 месеца
  Rafal Kupiec 89e5737cdd
Update Gitea преди 6 месеца
  Rafal Kupiec 30688dbdb9
Use correct version for Leia. преди 7 месеца
  Rafal Kupiec 170bafb197
Update kodi-pvr-hts. преди 8 месеца
  Rafal Kupiec 4c985b55d6
Update VS:Code. преди 8 месеца
  Rafal Kupiec 8ada92f791
Bump Gitea version. преди 8 месеца
  Rafal Kupiec e7418d39c3
New Gitea released. преди 9 месеца
  Rafal Kupiec 87be678581
Fix ebuild. преди 9 месеца
  Rafal Kupiec 4314840122
Update VS:Code. преди 9 месеца
  Rafal Kupiec 22f4c68612
New version of VSC преди 10 месеца
  Rafal Kupiec e45b8f4b07
Fix dependencies преди 10 месеца
  Rafal Kupiec adc3dce90c
Bump gitea преди 11 месеца
  Rafal Kupiec 296c55d5ea
Bump Gitea преди 11 месеца
  Rafal Kupiec e30bce12cd
Add more ebuilds преди 11 месеца
  Rafal Kupiec d600fbef5b
Update layout преди 11 месеца
  Rafal Kupiec f7f0d1a12d
Import some packages преди 11 месеца
  Rafal Kupiec 76db5742d0
Import overlay layout преди 11 месеца
  Rafal Kupiec d854d2a3a5
Cleanup преди 11 месеца
  reGen2 Linux aaeb0b8d6a Initial commit преди 11 месеца