31 Комити (abbd54b5b3283089b714e28e7e36b4dfe8fe282d)
 

Аутор SHA1 Порука Датум
  Rafal Kupiec abbd54b5b3
Update Gitea. пре 8 месеци
  Rafal Kupiec 6520754fdd
Update Visual Studio Code to newest version. пре 10 месеци
  Rafal Kupiec e5e32b7def
Add missing files. пре 10 месеци
  Rafal Kupiec 1a06675268
Add missing patch. пре 10 месеци
  Rafal Kupiec d98c2b0535
Update Gitea ebuilds. пре 10 месеци
  Rafal Kupiec f2230774f5
Remove old and unused software. пре 10 месеци
  Rafal Kupiec 0e0b66d136
Update Gitea. пре 10 месеци
  Rafal Kupiec 72baae6566
Add missing files. пре 11 месеци
  Rafal Kupiec fa43e06a8b
Add Nero for Linux. пре 11 месеци
  Rafal Kupiec 62a6195099
Fix manifest. пре 11 месеци
  Rafal Kupiec cd92e7eb70
Bump Gitea version. пре 11 месеци
  Rafal Kupiec 824d3e8bfe
Fix ebuild. пре 11 месеци
  Rafal Kupiec 9684ee61f6
Update VS:Code. пре 11 месеци
  Rafal Kupiec 89e5737cdd
Update Gitea пре 11 месеци
  Rafal Kupiec 30688dbdb9
Use correct version for Leia. пре 1 година
  Rafal Kupiec 170bafb197
Update kodi-pvr-hts. пре 1 година
  Rafal Kupiec 4c985b55d6
Update VS:Code. пре 1 година
  Rafal Kupiec 8ada92f791
Bump Gitea version. пре 1 година
  Rafal Kupiec e7418d39c3
New Gitea released. пре 1 година
  Rafal Kupiec 87be678581
Fix ebuild. пре 1 година
  Rafal Kupiec 4314840122
Update VS:Code. пре 1 година
  Rafal Kupiec 22f4c68612
New version of VSC пре 1 година
  Rafal Kupiec e45b8f4b07
Fix dependencies пре 1 година
  Rafal Kupiec adc3dce90c
Bump gitea пре 1 година
  Rafal Kupiec 296c55d5ea
Bump Gitea пре 1 година
  Rafal Kupiec e30bce12cd
Add more ebuilds пре 1 година
  Rafal Kupiec d600fbef5b
Update layout пре 1 година
  Rafal Kupiec f7f0d1a12d
Import some packages пре 1 година
  Rafal Kupiec 76db5742d0
Import overlay layout пре 1 година
  Rafal Kupiec d854d2a3a5
Cleanup пре 1 година
  reGen2 Linux aaeb0b8d6a Initial commit пре 1 година