Gentoo Linux Overlay
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Rafal Kupiec 2ad0e21831
Update Visual Studio Code.
1 miesiąc temu
..
files Add more ebuilds 1 rok temu
Manifest Update Visual Studio Code. 1 miesiąc temu
metadata.xml Add more ebuilds 1 rok temu
visual-studio-code-1.24.0.ebuild Add more ebuilds 1 rok temu
visual-studio-code-1.24.1.ebuild Add more ebuilds 1 rok temu
visual-studio-code-1.25.1.ebuild Add more ebuilds 1 rok temu
visual-studio-code-1.26.0.ebuild Add more ebuilds 1 rok temu
visual-studio-code-1.26.1.ebuild Add more ebuilds 1 rok temu
visual-studio-code-1.27.1.ebuild Add more ebuilds 1 rok temu
visual-studio-code-1.29.0.ebuild Add more ebuilds 1 rok temu
visual-studio-code-1.30.2.ebuild Add more ebuilds 1 rok temu
visual-studio-code-1.32.3.ebuild New version of VSC 1 rok temu
visual-studio-code-1.33.1.ebuild Fix ebuild. 1 rok temu
visual-studio-code-1.34.0.ebuild Update VS:Code. 1 rok temu
visual-studio-code-1.36.0.ebuild Fix ebuild. 11 miesięcy temu
visual-studio-code-1.38.0.ebuild Update Visual Studio Code to newest version. 10 miesięcy temu
visual-studio-code-1.39.2.ebuild Update VS:Code. 8 miesięcy temu
visual-studio-code-1.41.1.ebuild Update Visual Studio Code. 6 miesięcy temu
visual-studio-code-1.45.1.ebuild Update Visual Studio Code. 1 miesiąc temu