Gentoo Linux Overlay
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Rafal Kupiec 8ada92f791
Bump Gitea version.
1 week geleden
app-editors/visual-studio-code Fix ebuild. 1 maand geleden
media-plugins/kodi-pvr-hts Add more ebuilds 3 maanden geleden
media-tv/tvheadend Fix dependencies 2 maanden geleden
metadata Update layout 3 maanden geleden
profiles Import overlay layout 3 maanden geleden
sys-fs/android-file-transfer-linux Add more ebuilds 3 maanden geleden
www-apps/gitea Bump Gitea version. 1 week geleden